Informe sobre a regulación e a organización e funcionamento das Fundacións Culturais de Interese Galego