Análise da acción en política lingüística no ámbito municipal nos últimos anos