Perspectiva estatística dos museos e coleccións museográficas