Proxecto de adecuación do leito e ordenación das marxes dos Ríos Sarria e Celeiro no Termo Municipal de Sarria (1ª fase)