Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos