Borrador e memoria xustificativa da proposta de Lei do Panteón de Galicia