Condicións laborais e actitudes profesionais nos medios de comunicación