Prácticas e actitudes lingüísticas da mocidade en Galicia