Conxuntura laboral do mes de marzo de 2020 nas principais ramas de actividade cultural