Galicia, España, Portugal e as factorías de futuro