Influencia da COVID-19 nos hábitos culturais da poboación galega