Informe sobre o impacto da liña eléctrica de alta tensión Lousame-Tibo sobre os valores patrimoniais no ámbito xeográfico afectado polo seu trazado na parroquia de Santa Mariña de Ribasar, Rois (A Coruña)