Achegas e propostas para a aplicación dos programas de estímulo no sector cultural