Materiais das II Xornadas Feministas Galegas, 1-4 de novembro de 1984