Informe sobre as intervencións levadas a cabo no proxecto TRAZAS de Pontevedra