Oferta, demanda e prácticas culturais nos menores de 16 anos