A presenza das mulleres na información dos diarios galegos