Informe sobre o impacto dos cultivos forestais con especies de crecemento rápido no patrimonio natural e cultural de galicia