Conxuntura estatística do ámbito cultural. Decembro de 2023