Percepción social da ciencia e da tecnoloxía en Galicia