Lingua, sociedade e medios de comunicación en Galicia