O sistema produtivo da cultura en Galicia, unha visión económica