Cuarto volume das actas do Congreso Internacional ‘A Lingua Galega: Historia e Actualidade’, organizado polo Instituto da Lingua Galega do 16 ao 20 de setembro de 1996 para conmemorar o 25 aniversario da súa creación.
Sen dúbida, tratouse da máis ampla e representativa asemblea científica axuntada arredor do noso idioma ata a data. Un acontecemento de gran transcendencia, que no porvir será considerado como un sinal certo da madureza e do alto nivel atinxido polos estudos de Lingüística e Filoloxía galegas, en abrollo hai trinta anos e esplendidamente florecidos en diversas pólas durante as últimas décadas.
Título lingua galega, historia e actualidade (v. IV), A
Actas do I Congreso Internacional celebrado do 16 ó 20 de setembro de 1996 en Santiago de Compostela
Edición Rosario Álvarez
Francisco Fernández Rei
Antón Santamarina
Autoría Aquilino S. Alonso Núñez
Rosario Álvarez
María Álvarez de la Granja
Xoán Babarro González
Charo Baleirón Sóñora
María Soledad Carbón Rioboó
Ivo Castro
Francisco Cidrás Escáneo
Francisco Dubert
Ana Fachal Fraguela
Marie Christine Flaux
Delio García Represas
María do Carme García Rodríguez
Xosé María Gómez Clemente
Mirian González Iglesias
Ekaterina G. Guérbek
Jesús Lago
Ramón Mariño Paz
Nuria Mariño Varela
Concepción Martínez Mayo
X. Antonio Méndez
Camiño Noia Campos
María Carme Pazos Balado
Xosé Antonio Pena Romay
Francisco Xabier Pérez Álvarez
Manuela Pérez Rodríguez
Xosé Manuel Pérez Sardiña
Laura Pino Serrano
Helena Pousa Ortega
María Carmen Prieto Guibelalde
Xesús Riveiro Costa
Iggy M. Roca
María Xesús Rodís Martínez
Manuel Rodríguez Alonso
Alexandre Rodríguez Guerra
Xosé Rosales Sequeiros
Rosa Salgueiro Salgueiro
María Sánchez Cid
María Dolores Sánchez Palomino
Ana Seco Orosa
Anxos Sobriño Pérez
Xulio Sousa
Balbino Testa Fernández
Isabel Vaquero Quintela
Begoña Varela Vázquez
Ignacio Vázquez Diéguez
Alexandre Veiga
Xosé Manuel Vélez Latorre
Silvia Viso Pérez
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2004
Edición 1ª edición
Descrición física 626 p. 24x17 cm
Notas Obra completa en 4 volumes:
Volume I
Volume II
Volume III

ISBN 84-95415-81-X (obra completa)
Depósito Legal VG 681-2004
CCG. Signatura CCG 2004 264-4
Url externa Catálogo RBG
Materias
Áreas
Código QR
qr code