Os estudos de toponimia aproveitáronse sempre das contribucións achegadas desde outras disciplinas para explicar a orixe, historia e distribución dos nomes de lugar. Coa colaboración da xeografía, a historia, a antropoloxía, a botánica, a economía e a lingüística, entre outras disciplinas, os estudos de toponimia arrequéntanse e desenvólvense constantemente.
O obxectivo deste volume é ofrecer unha panorámica dos estudos que, desde distintas disciplinas, explotan cientificamente a conxugación da investigación toponímica e da análise cartográfica. Os autores convidados son especialistas en xeografía, historia, dialectoloxía e historia da lingua que nos seus traballos tiran rendemento da representación cartográfica dos nomes de lugar. As contribucións procuran ofrecer unha panorámica xeral dos estudos interdisciplinares de toponimia, especialmente das achegas feitas desde a xeografía, a historia e a lingüística. Por unha parte cóntase coa colaboración de investigadores do ámbito da xeografía que están a traballar ou traballaron en proxectos vinculados coa toponimia e por outra con colaboradores de proxectos e investigacións que aproveitaron a cartografía toponímica para obter resultados sobre a evolución e descrición dos sistemas lingüísticos. Os traballos pretenden tamén dar a coñecer o estado de desenvolvemento destes proxectos, a metodoloxía que se está a utilizar, os resultados que deica agora se obtiveron e as perspectivas futuras.
Título Toponimia e cartografía
Edición Xulio Sousa
Autoría Mikel Belasko
Jordi Bolòs
Emili Casanova
Rocío Dourado Fernández
Jairo Javier García Sánchez
Paulo Martínez Lema
José Ramón Morala
Nerea Mujika Ulazia
César Osorio Peláez
Elena Papa
Aigües Vives Pérez Piquer
Vincenç M. Roselló i Verger
Alda Rossebastiano
Stefan Ruhstaller
Xosé Lois Vilar Pedreira
Limiar Xulio Sousa
Publicación Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2010
Edición 1ª edición
Descrición física 338 p. : il., mapas ; 24 cm.
ISBN 978-84-92923-08-3
Depósito Legal PO 594-2010
CCG. Signatura CCG 2010 389
Url externa pdf en liña
Url externa Catálogo RBG
Colección Ensaio & Investigacion
Materias
Áreas
Código QR
qr code