Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro s/n
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
Rosendo Salvado. Valedor do pobo aborixe é a proposta que o Consello da Cultura Galega fai en 2014 para recuperar a memoria dun galego egrexio que destacou na defensa dos valores humanitarios durante o proceso de colonización occidental de Australia. Este web permite coñecer todas as accións que o CCG realizará para dar a coñecer a súa memoria e os materiais que publicará.

A Exposición

A exposición pódese visitar no mosteiro de San Martiño Pinario (Santiago de Compostela). Vídeo: Pepe Barro.


Calendario

Santiago de Compostela
Mosteiro de San Martiño Pinario
Ata o 4 de maio.

Montaxe da exposición:



Santiago de Compostela

San Martiño Pinario.
3 de abril ao 4 de maio

Mosteiro de Samos

Xullo e agosto
2014

Quen era Rosendo Salvado?

Rosendo Salvado foi un monxe bieito e bispo decisivo no proceso de colonización de Australia. Fundador da Abadía de Nova Nursia, a súa influencia foi decisiva para tratar con dignidade aos aborixes australianos. A maiores, Salvado desenvolveu unha importante produción cultural.

 

EXPOSICIÓN INTERACTIVA
Explore a exposición no Google Cultural Institute

ROSENDO SALVADO. OBRAS PARA PIANO
Descargue as partituras das obras para piano compostas polo tudense.

MATERIAIS DO SIMPOSIO
Da civilización á cultura. Rosendo Salvado e o mundo aborixe

Acceda aos relatorios e vídeos do simposio celebrado o 3 e 4 de abril.

CATÁLOGO DA EXPOSICIÓN
Descarga de balde o catálogo da expo
para coñecer máis sobre Rosendo Salvado e a súa obra.


CATALOGO EXPOSICIÓN "O BISPO DOS SEN ALMA" (2000)
Descarga de balde o catálogo da exposición
celebrada no ano 2000

O SEÑOR ABADE DO ERMO. A VIDA E A ÉPOCA DO BISPO SALVADO.
Descarga esta biografía de Rosendo Salvado
escrita por George Russo



coa colaboración daEmbaixada de Australia en España