AFONSO X

No 2021, ano xacobeo, celebramos o 800 aniversario do nacemento de Afonso X (Toledo, 23 de novembro de 1221-Sevilla, 4 de abril de 1284), rei de Castela, León e Galicia (1252-1284). Coincidindo coa efeméride, o Consello da Cultura Galega presenta a exposición Afonso X e Galicia. A relación do Rei Sabio con Galicia está longamente documentada, xa sexa desde a súa infancia, xa con respecto aos contenciosos que mantivo co cabido compostelán ou no relativo ás súas relacións literarias e persoais con trobadores galegos da súa época. O monarca escolleu a lingua galega para a redacción das Cantigas de Santa María, un dos monumentos medievais máis importantes da lingua e da cultura galegas, así como da literatura e da música medievais europeas. A obra científica, xurídica, histórica e cultural afonsina foi clave para a estratexia internacional do seu proxecto político, o denominado fecho del Imperio, e para a súa relación co papado. Os testemuños literarios do corpus mariano afonsino referidos a Galicia e á peregrinaxe compostelá son un documento inescusable para coñecer o pasado medieval galego, para a súa historia e para a súa cultura.

CRÉDITOS DO PROXECTO

ORGANIZA
Consello da Cultura Galega

COLABORAN
Deputación de Ourense
Consellería de Cultura,Educación e Universidade,
Xunta de Galicia

COMISARIO
Antoni Rossell

DESEÑO
Roger Badia Rafart

COMITÉ ASESOR

PRESIDENTA
Rosario Álvarez

COORDINACIÓN
Dolores Vilavedra

MEMBROS
Antoni Rossell
Roger Badia Rafart
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Coa colaboración de
José Miguel Andrade Cernadas

XERENCIA
Marcelino X. Fernández Santiago


COLABORACIÓN INSTRUMENTOS MUSICAIS:
Luciano Pérez Díaz(CENTRAD, Deputación de Lugo)

DOCUMENTALISTAS
Anxos Sumai García
Mª José Moldes Pose

FOTOGRAFÍA
Francisco Vila Barros
Teresa Navarro Quinteira

COMUNICACIÓN
Manuel Gago Mariño
Cristina Mouriño Cabaleiro

REVISIÓN LINGÜÍSTICA
Begoña Tajes Marcote
Cristina Río López

TRADUCIÓN AO INGLÉS
Gary Smith

TRADUCIÓN AO GALEGO E AO ESPAÑOL
Cristina Río López

GRÁFICA DE SALA E WEB
Ekinocio

TIPOGRAFÍA
Atlántica Serif, Marcos Dopico
Geomanist, atipofoundry

IMPRESIÓN MATERIAL GRÁFICO
axeitos&Co

MONTAXE
Escenoset

EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL
Tesec

AUDIOVISUAL
Produción e dirección: Nós TV
Colaboración: Ollovivo

COA PARTICIPACIÓN DE
Helena de Carlos Villamarín
Eduardo Cebreiros Álvarez
Elvira Fidalgo Francisco
Henrique Monteagudo
Carlos Núñez
Francisco Prado-Vilar

SEGUROS
Bilbao

INSTRUMENTOS MUSICAIS
CENTRAD, Deputación de Lugo:
Cítola, viola de brazo e arpa

Obradoiro de Instrumentos Musicais, Deputación de Ourense:
organistro, rota e zanfona

Pau Orriols i Ramon, luthier (Vilanova i la Geltrú):
frauta e tamborí

MÚSICA
Galicia e as Cantigas de Santa María, Antoni Rosselle G.
Courtly Music Consort, editado polo Consello da Cultura Galega, 2006.
(Reeditado por Columna Música, 2017,
Premio Enderock ao mellor CD de música clásica)

DESEÑO 3D
Virxe abrideira de Allariz.
Deseño de Patricia Mañana Borrazás
e Alejandro Güimil Fariña para
a exposición Galicia 100: obxectos para contar unha cultura,
Consello da Cultura Galega, 2017

AGRADECEMENTOS
Universidade de Santiago de Compostela

Patrimonio Nacional

José Luis del Valle Merino, director da Real Biblioteca
do Mosteiro de San Lourenzo do Escorial

Biblioteca Nacional de España

Julián Barrio, arcebispo de Santiago de Compostela

SAMI Catedral de Santiago de Compostela:
-Pazo de Xelmírez
-Arquivo da Catedral
-Museo da Catedral

Arcebispado de Santiago de Compostela:
-Arquivo Histórico Diocesano
-Delegación Diocesana de Arte Sacra
-Parroquia de Santa Salomé
-Parroquia de Santiago do Deán (A Pobra do Caramiñal)

Arquivo do Reino de Galicia

Biblioteca Xeral da USC

Convento de Santa Clara, Santiago de Compostela

Convento das Mercedarias Descalzas, Santiago de Compostela

Convento de San Paio de Antealtares, Santiago de Compostela

Museo das Peregrinacións e de Santiago, Santiago de Compostela

Museo das Mariñas, Betanzos

Bispado de Lugo, Delegación Episcopal
de Patrimonio Histórico-Artístico

Bispado de Mondoñedo-Ferrol

Bispado de Ourense:
-Museo da Catedral de San Martiño de Ourense

Convento de Santa Clara de Allariz

Mosteiro de Santa María a Real de Oseira

Concello de Melón

Bispado de Tui-Vigo:
-Delegación Diocesana de Patrimonio Cultural
-Museo Diocesano de Tui

Museo Provincial de Pontevedra

AFONSO X

A EXPOSICIÓN

CONVERSAS

PATRIMONIO MEDIEVAL

UNIVERSO MUSICAL

? Consello da Cultura Galega, 2021

IMAXE: Cantigas de Santa María| tít. 1, 170v | ?Biblioteca do Escorial