El Eco: Alborada gallega (1904)

Esta é unha viaxe sonora cara as raíces da música galega. Aínda que a primeira gravación musical realizada en Galicia foi realizada en 1893, os primeiros rexistros conservados son de 1904. Ata agora, os únicos coñecidos eran os do coro pontevedrés Aires d'a Terra. O Arquivo Sonoro de Galicia presenta unha nova achega que enriquece o patrimonio musical galego: a Alborada gallega de Pascual Veiga interpretada polo coruñés Orfeón El Eco, tamén gravada en 1904.

El Eco

A gravación do Orfeón El Eco: Alborada gallega de Pascual Veiga, 30-V-1904

Alberto Cancela
Musicólogo

A recuperación da gravación que o Orfeón El Eco realizou en 1904 da Alborada gallega de Pascual Veiga era unha tarefa que a historiografía tiña pendente co patrimonio musical galego. Esta lousa xunto coa do coro pontevedrés Aires d’a Terra ⸺xa recuperada e editada ⸺ conforman os primeiros rexistros sonoros que se conservan e que temos documentados. Ademais, neste caso é a primeira vez que se expón publicamente.

Coñecer máis
Consello da Cultura Galega

Escoita


Alborada gallega de Pascual Veiga