COMISIÓN EXECUTIVA

É un dos órganos de goberno do Consello da Cultura Galega. Ten un máximo de sete compoñentes, entre os que está o/a presidente, o/a vicepresidente ou vicepresidentes/as, o/a secretario do Consello —que tamén o será da Comisión— e os membros que para tal efecto elixa o Pleno por proposta do presidente.
Rosario Álvarez
Presidencia (2018 - )

Catedrática na área de Filoloxías Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago de Compostela.

Xosé M. Núñez Seixas
Vicepresidencia (2018 - )

Doutor en Historia Contemporánea polo IUE de Florencia e catedrático da mesma materia na Universidade de Santiago de Compostela, tamén o foi na LMU de Múnic.

Dolores Vilavedra
Vicepresidencia (2024 - )

Catedrática de Literatura Galega da Universidade de Santiago de Compostela; Especialista en narrativa galega contemporánea, exerce habitualmente a crítica literaria en medios especializados e divulgativos.

Alejo Amoedo
Secretaría (2024 - )

Pianista especializado no repertorio de compositores galegos, realiza estudos de acompañamento vocal en Madrid co pianista Miguel Zanetti.