COMISIÓNS

----
Inicio / A Institución / Composición / Comisións

Comisións

As comisións son os órganos que teñen como obxecto o estudo de cuestións concretas e determinadas e poden ser técnicas (órganos permanentes de apoio, que dependen dun arquivo e que teñen como obxecto o asesoramento na xestión e funcionamento deste) ou temporais.
Comisión Técnica asesora do Observatorio da Cultura Galega
Comisión Técnica de Informes en Patrimonio e Bens Culturais (CCG)
Comisión Técnica de Relacións Institucionais e Acción Exterior (CCG)
Comisión Técnica de representantes do CCG en órganos asesores de temas patrimoniais
Comisión técnica temporal de identidade e disidencias sexuais
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Comisión Técnica Temporal elaboración Informes impacto ambiental (CCG)
Comisión Técnica Temporal Imaxes e Voces (CCG)
Comisión técnica temporal para a elaboracion da Unidade Didáctica "Axudádeme a cantar"
Comisión Técnica Temporal para a elaboración do "Manual práctico de violencia de xénero"
Comisión técnica temporal para a elaboración do Informe para a análise do turismo cultural en Galicia
Comisión técnica temporal para a elaboración do Informe Turismo e Cultura Galega
Comisión técnica temporal para a elaboración do proxecto Seara, portal de tradución de poesía galega ao inglés
Comisión técnica temporal para a elaboración dun informe sobre o proxecto para a implantación dunha industria de fibra téxtil a base de celulosa e as súas infraestruturas asociadas
Comisión técnica temporal para a elaboración dunha exposición sobre mulleres e migración
Comisión técnica temporal para o proxecto "Lugares de memoria"
Comisión técnica temporal sobre contaminación luminosa
Comisión técnica temporal sobre dereito civil galego
Comisión técnica temporal sobre identidades e disidencias sexuais
Comisión técnica temporal sobre o Dereito civil galego