Identidade Gráfica do Consello da Cultura Galega

----

Identidade Gráfica do Consello da Cultura GalegaIDENTIFICADOR
Principal
RGB eps jpg
CMYK eps jpg
PANTONE eps
NEGATIVO eps jpg
B/N eps jpg

Alternativo
RGB eps jpg
CMYK eps jpg
PANTONE eps
NEGATIVO eps jpg
B/N eps jpg

Manual de Identidade Corporativa


Recomendamos: