Portal de Transparencia

Benvida/o ao Portal de transparencia do Consello da Cultura Galega. Pretende ofrecer á cidadania un instrumento de acceso directo e actualizada á información sobre a organización, os recursos e a xestión que desenvolve.

Información institucional

Órganos de goberno, estrutura organizativa, normativas, plans institucionais Acceder

Información económica

Orzamento, contratación, subvención, patrimonio, convenios Acceder

Información sobre o persoal

Relación de postos de traballo, retribucións, compatibilidade Acceder

Axúdanos a mellorar este portal

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno sinala que "no exercicio do seu dereito ao acceso á información pública garantiráselle á cidadanía: a realización de propostas e suxestións tanto en torno á información demandada e aos formatos, programas ou linguaxes informáticas empregadas”. Para calquera proposta ou suxestión relacionada con este dereito, así como para trasladar calquera mellora susceptible de incorporarse neste portal, pode empregarse esta canle de suxestións.