Fondo Lois Tobío

Unha escolma
A biografía do diplomático Lois Tobío é unha encrucillada da turbulenta historia da Galicia do século XX. Galeguista militante, membro do Seminario de Estudos Galegos, diplomático comprometido coa Segunda República, exiliado e escritor, a súa vida crúzase coa das grandes iniciativas de construción da identidade de Galicia pero tamén da súa recuperación desde América tralo triunfo do golpe de Estado. Este especial quere dar conta da riqueza do seu fondo documental, cedido polos familiares ao Consello da Cultura Galega para a súa custodia e difusión. Seis documentos representativos que dan conta do valor do fondo para a historia contemporánea de Galicia.
Lois Tobío. Album de Galicia

Biografía.Álbum de Galicia.

Unha vida que resume o século XX.

Titulo

Epistolario

O seu activismo cultural e político a través das comunicacións

Galería fotográfica

Momentos na vida de Lois Tobío
Lois Tobío en Viveiro, 1910 Lois Tobío, Santiago, 1910 Lois Tobío, Sofía (Bulgaria), 1935 Lois Tobío, 1936 Lois e Melu, Río de Janeiro, 1939 Lois Tobío, Montevideo, 1941 Lois Tobío, Uruguai, anos cincuenta Lois Tobío, Buenos Aires, Congreso de Emigración, 1956 Lois Tobío, Madrid, años ochenta Lois Tobío, Viveiro, años noventa Lois Tobío, Viveiro, años noventa Lois Tobío, Sargadelos, años noventa Lois Tobío e Francisco Fernández del Riego, anos noventa Lois E Constanza, Aranjuez, 1994 16.	Lois Tobío, Presentación de As Décadas, Sargadelos, Madrid, 1994 Lois Tobío, con Isaac Diaz Pardo, Madrid,1994

Documentos

Esta breve escolma do Fondo Lois Tobío permítenos albiscar a densidade e relevancia da documentación gardada. Entre os documentos, pódese acceder a material sobre os últimos momentos da República e a organización do exilio por parte do goberno, sobre o Estatuto de Galicia, a constitución do Consello de Galiza, ou produción da magna obra editorial Historia de Galicia dirixida por Ramón Otero Pedrayo.