inicio / Colección de Lousas Compartir

Mary Isaura y A. Corsin : El Niño judío. 1930

inicio / Colección de Lousas Compartir

Mary Isaura y A. Corsin : El Niño judío. 1930

inicio / Colección de Lousas Compartir

Mary Isaura y A. Corsin : El Niño judío. 1930

El niño judío é unha zarzuela na que conflúen escenarios exóticos, coma Siria ou India, e costumistas, de acordo cos novos gustos musicais da época. O compositor da obra é Pablo Luna e os autores do libreto, Antonio Paso e E. García Álvarez. Estréase en 1918. Nesta lousa editada en 1930, recóllense dúas pezas interpretadas por Mary Isaura, a tiple estradense, no papel de Concha: duetto cómico «Ahora que estamos aquí» e canción española «De España vengo». Está acompañada por A. Corsin.

Colección de Lousas