inicio / Colección de Lousas Compartir

Los Farrucos : Alborada de Veiga ; Subida alo cielo. 1913

inicio / Colección de Lousas Compartir

Los Farrucos : Alborada de Veiga ; Subida alo cielo. 1913

inicio / Colección de Lousas Compartir

Los Farrucos : Alborada de Veiga ; Subida alo cielo. 1913

Cos datos que facilita o propio exemplar, pódese dicir que este é un disco impreso en Brasil contra 1913. Os temas que recolle son «Alborada de Veiga» e «Subida alocielo», interpretados polo grupo galego de gaitas Los Farrucos. Dirixido polo mestre Castro, esta formación é un exemplo dos pequenos conxuntos que se forman na emigración e que gravan temas populares galegos, como é o caso desta popular alborada, para axudar a manter trazos identitarios galegos.

Colección de Lousas