inicio / Colección de Lousas Compartir

Banda Municipal de Barcelona: Himno gallego. 1919

inicio / Colección de Lousas Compartir

Banda Municipal de Barcelona: Himno gallego. 1919

inicio / Colección de Lousas Compartir

Banda Municipal de Barcelona: Himno gallego. 1919

A Banda Municipal de Barcelona, dirixida nestes anos por Joan Lamote de Grignon, grava o "Himno Gallego" o 9 de outubro de 1919 na Cidade Condal, segundo o estudoso F. López-Acuña. As relacións entre as Irmandades da Fala e a Lliga Regionalista Catalana, para presentarse ás eleccións parlamentarias de febreiro de 1918, e as visitas do político catalán Francesc Cambó a Galicia no ano 1917 poderían contextualizar o interese da banda catalá polo noso himno.

Colección de Lousas