inicio / Colección de Lousas Compartir

Regino López y Adolfo Colombo - Novoa, Consuelo y Colombo, Adolfo : Amor gallego. Dúo dialogado ; A solas. Canción. 1915

inicio / Colección de Lousas Compartir

Regino López y Adolfo Colombo - Novoa, Consuelo y Colombo, Adolfo : Amor gallego. Dúo dialogado ; A solas. Canción. 1915

inicio / Colección de Lousas Compartir

Regino López y Adolfo Colombo - Novoa, Consuelo y Colombo, Adolfo : Amor gallego. Dúo dialogado ; A solas. Canción. 1915

Regino López (Asturias, 1861-1945) e Adolfo Colombo (1968-1953) son dúas das grandes figuras do teatro Alhambra da Habana, que ten a súa época de esplendor no primeiro terzo do século XX. Aquí desenvolven o chamado "teatro bufo", que transmite unha imaxe populacheira e divertida dos cubanos e de personaxes de distintos sectores sociais e identitarios (p. ex. o galego), sempre cun ton acedo e tentando socavar as condutas morais. Esta lousa de 1915, editada por Victor en New Jersey, recolle «Amor gallego: dúo dialogado» e «A solas», con Consuelo Novoa.

Colección de Lousas