inicio / Colección de Lousas Compartir

A. Ottein ; C. Galeffi; J. Ferré : Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 1ª parte. Ah, que en las montañas ; Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 2ª parte. No, no es eso Pablo amigo. 1929

inicio / Colección de Lousas Compartir

A. Ottein ; C. Galeffi; J. Ferré : Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 1ª parte. Ah, que en las montañas ; Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 2ª parte. No, no es eso Pablo amigo. 1929

inicio / Colección de Lousas Compartir

A. Ottein ; C. Galeffi; J. Ferré : Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 1ª parte. Ah, que en las montañas ; Maruxa. Dúo de Rosa y Pablo. 2ª parte. No, no es eso Pablo amigo. 1929

Ángeles Ottein (1895-1981), nada en Compostela, é unha das máis brillantes sopranos da época. Xunto coa súa irmá, Ofelia Nieto, son protagonistas de gran parte dos discos de lousa da época. Neste ofrécense dous dúos da ópera Maruxa, composta inicialmente como zarzuela por Amadeo Vives, con libreto de Pascual Frutos. Obra de ambiente galego, con fragmentos na nosa lingua, foi moi popular dende a súa estrea en 1915.

Colección de Lousas