Francisco Fernández del Riego

Día das Letras Galegas 2023

Francisco Fernández del Riego

Día das Letras Galegas 2023
Francisco Fernández del Riego. Album de Galicia

Biografía.Álbum de Galicia.

Intelectual e activista cultural de xenerosa e inesgotable entrega a Galicia.

Titulo

Epistolario.

A rede de colaboradores e amigos do intelectual ao longo de todo o mundo

Titulo

Artigos.Correspondente para América

O seu papel como transmisor da cultura galega para os emigrados e exiliados

Galería fotográfica

Momentos na vida de Francisco Fernández del Riego
Fernández del Riego fotografado, entre outros, con Álvaro Cunqueiro Fotografía de Fernández del Riego falando na festa de Trasalba, da Fundación Otero Pedrayo Fernández del Riego cos traballadores e traballadoras da Fundación Penzol, na Casa Galega da Cultura Fotografía enviada por Francisco Fernández del Riego a Camilo Díaz Baliño no Nadal de 1934 De esquerda a dereita: Plácido Castro, Darío Álvarez Blázquez, Francisco Fernández del Riego e Xosé María Álvarez Blázquez Caricatura de Xaime Isla da <q>hidra de tres cabezas</q> que dirixía o proxecto de Galaxia: Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro e el mesmo.  Ca. 1950 Cuberta de <cite>La saudade</cite> de Ramón PIñeiro, Domingo García-Sabell, Lois Tobío, J. Rof Carballo, F. Elías de Tejada, Xesús Alonso Montero, Manuel Vidán e Salvador Lorenzana. Vigo: Galaxia, 1953 Recepción a Francisco Fernández del Riego na súa visita a Bos Aires en 1954 Festa de benvida a Francisco Fernández del Riego na súa primeira viaxe a Bos Aires, 1954 Francisco Fernández del Riego con Luís Seoane en Bos Aires, en agosto de 1954 O 8 de xuño de 1958 unha comitiva galeguista entregou a Otero Pedrayo o libro <cite>Ramón Otero Pedrayo. A súa vida, a súa obra. Homaxe da Galicia Universal</cite> financiado pola comunidade galega de Venezuela Francisco Fernández del Riego, Josefina Bustamante e Xosé María Alvarez Blázquez cunhas amizades. Braga,  1959 Ánxel Fole na súa homenaxe, en Vigo (15-2-1964) con X. M. Álvarez Blázquez, Piñeiro, Cunqueiro, García Sabell, Del Riego e Otero Pedrayo Fotografía de Francisco Fernández del Riego con Valentín Paz Andrade, Otero Pedrayo, García-Sabell e López Nogueira. Santiago de Compostela, 1965 Plenario da RAG no Día das Letras Galegas dedicado a Eduardo Pondal (Reunión Recreativa de Artesáns da Coruña, 1965) Congreso Regional de Emigración Gallega (Santiago de Compostela, outubro de 1965): Isabel Martínez-Barbeito, Eduardo Blanco Amor, Francisco Fernández del Riego e máis congresistas Visita á Fundación Penzol en Vigo de Jacinta Landa, viúva de Xohán Vicente Viqueira. Na imaxe aparecen, de dereita a esquerda, Blanca Jiménez, Jacinta Landa, Fermín Penzol, Isabel López. Detrás, de pé, Francisco Fernández del Riego, Marino Dónega, Ramón Piñeiro e Domingo García-Sabell. 1973 Reunión do Padroado Museo Carlos Maside. Ca. 1975 Foto de Fernández del Riego no acto de nomeamento como doutor Honoris Causa da Universidade de Vigo. 1992 Francisco Fernández del Riego conversando con Carlos Casares e Salvador García-Bodaño na sede da Real Academia Galega en 1997 Inauguración da Praza Francisco Fernández del Riego en Vigo. Na fotografía aparece con familiares, entre eles a súa muller Evelina, as súas irmás, cuñadas e sobriñas. 14 de xullo de 2000 Intervención de Fernández del Riego na inauguración do Gabinete de Ramón Piñeiro, homenaxeado co Día das Letras Galegas de 2009. Fundación Penzol, maio de 2009. Na imaxe aparece, entre outros,  con Henrique Monteagudo e Alfonso Zulueta Entrega a Fernández del Riego, no seu domicilio, dunha placa de agradecemento da Fundación Penzol e da Editorial Galaxia, coa presenza de Méndez Ferrín, presidente da Real Academia Galega nese momento. Vigo, 23 de xullo de 2010 No enterro das cinzas de Paco del Riego na Ramallosa. 30 de novembro de 2010 Foto da homenaxe póstuma <cite>Os Bos e Xenerosos</cite>, da AELG,  a Fernández del Riego. 19 de febreiro de 2011 Imaxe de Fernández del Riego traballando na Fundación Penzol Fernández del Riego con Méndez Ferrín e Alfonso Zulueta o día da entrega da placa de agradecemento da Fundación Penzol e a Editorial Galaxia. 23 de xullo de 2010 Fotografía de Cunqueiro, Carballo Calero e Fernández del Riego Retrato de Francisco Fernández del Riego

Francisco Fernández del Riego na súa voz

Compilamos unha serie de entrevistas e intervencións sonoras de Francisco Fernández del Riego que figuran no nosos fondos
Pondal, poeta da súa terra
Conferencia de Fernández del Riego nas Xornadas Patrióticas Galegas do Centro Galego de Bos Aires (1 de agosto de 1954).

Localización: Colección Centro Galego de Bos Aires. Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega
Data: 1954
Sinatura: COBA-CON/44
O Castelao da miña mocidade
Gravación de conferencia no Simposio Castelao na Galiza do século XX, organizado pola AS-PG e o departamento de Filoloxía Francesa e Galego-Portuguesa da Universidade da Coruña.

Localización: Arquivo Sonoro de Galicia. Consello da Cultura Galega.
Data: 1999
Sinatura: ASPG-CON/375
Autopresentación
Francisco Fernández Del Riego preséntase a si mesmo no CD Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 2 (Narradores) 12

Localización: Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega). Cidade da Cultura, Santiago de Compostela
Data: 2006
Da botánica sarmientana
Fragmento literario en Poetas e narradores nas súas voces, Vol.2, CD 2 (Narradores) 13:

Localización: Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega). Cidade da Cultura, Santiago de Compostela
Data: 2006
Última intervención pública de Francisco Fernández del Riego, na inauguración do Gabinete de Ramón Piñeiro, homenaxeado co Día das Letras Galegas de 2009. Fundación Penzol, maio de 2009
Última intervención pública de Francisco Fernández del Riego. Tratouse na inauguración do Gabinete de Ramón Piñeiro, homenaxeado co Día das Letras Galegas de 2009. Fundación Penzol, maio de 2009. Temos a autorización -mediante mail- de Xan Carballa, autor da gravación, para a súa publicación no Album de Galicia.

Data: 2009

Documentos

Accede á documentación de Fernández del Riego xa dixitalizada nos nosos fondos

Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0