NOTICIA

----

O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega dixitaliza a relación de Francisco Fernández Del Riego con América

Baixo o título "Francisco Fernández del Riego. Correspondente para América", o Arquivo da Emigración Galega realizou o traballo de baleirado e dixitalización de fondos propios, contando tamén co aporte dos audios do Arquivo Sonoro de Galicia. O CCG acaba de publicar un repositorio especial que recolle a traxectoria e impacto cultural de Francisco Fernández del Riego en América. O especial, realizado co gallo do centenario do nacemento do polígrafo vigués, permite explorar case trescentos artigos que Fernández del Riego publicou en máis de vinte publicacións promovidas por sociedades de emigrantes en América.

O especial pode consultarse en www.consellodacultura.org/prensa/
O Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega dixitaliza a relación de Francisco Fernández Del Riego con América

Ademáis, "Francisco Fernández del Riego. Correspondente para América" incorpora unha liña do tempo que ilustra as relacións entre Del Riego e a diáspora, e no que se poden escoitar fragmentos dos seus discursos de homenaxe a senlleiras figuras galegas durante a visita especial que realizou a Bos Aires no ano de 1954, das que o CCG preserva gravacións no Arquivo Sonoro de Galicia.
A actividade xornalística de Del Riego nas revistas da emigración está marcada polo afán de informar sobre a actualidade cultural de Galicia, pero tamén de instruír e ensinar sobre as bases da cultura galega.