DE ARQUIVOS, MEMORIA E PATRIMONIO COMPARTIDO

2. INFORMES

Informes, documentos de traballo ou publicacións realizados polo Consello da Cultura Galega abordan distintas cuestións arquivísticas e patrimoniais de natureza tan diversa como o estado actual dos arquivos públicos de Galicia; os fondos patrimoniais e documentais do Centro Galego de Bos Aires; os arquivos e a protección do patrimonio documental; a recuperación da documentación e memoria do movemento feminista organizado en Galicia; as reflexións de Frei Martín Sarmiento que supoñen a primeira proposta de establecemento de ‘librarías’ públicas e de establecer unha nova política do libro en España ou as pegadas do son da memoria nos arquivos sonoros.

Sarmiento, Martín, Reflexiones literarias para una biblioteca real

Publicación

INFORME SOBRE OS ARQUIVOS PÚBLICOS EN GALICIA.

Unha perspectiva de xénero e feminista

Publicación

INFORME SOBRE OS FONDOS PATRIMONIAIS E CULTURAIS DO CENTRO GALLEGO DE BOS AIRES

Publicación

DOCUMENTO DE TRABALLO: ARQUIVOS E BIBLIOTECAS

Publicación

DOCUMENTO DE TRABALLO: OS ARQUIVOS E A PROTECCIÓN DO PATRIMONIO DOCUMENTAL

Publicación

INFORME: RECUPERACIÓN DA DOCUMENTACIÓN E MEMORIA DO MOVEMENTO FEMINISTA ORGANIZADO EN GALICIA

Publicación

ACTAS I, II E III ENCONTROS O SON DA MEMORIA

Publicación