encontro

Ferrol Vello e A Madalena. As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana

Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural 21:
IN SITU. CONXUNTOS HISTÓRICOS

FERROL - Mércores, 31 de outubro de 2018
Información

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros, trasladando o espazo de debate ao contexto xeográfico e social dos bens. A elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións nas que se atopan e introducir no debate os aspectos complexos do debate arredor da protección patrimonial da cidade histórica.

O barrio da Madalena e Ferrol Vello son dúas realidades diferenciadas que forman, en palabras de Alfredo Vigo Trasancos, unha especie de binomio imprescindible inmerso nun contexto de crise urbana que se prolonga dende hai décadas. Esta condición danos pé a analizar e confrontar a aplicación nos dous barrios das estratexias e criterios de recuperación establecidos dende a lexislación, o planeamento e as políticas públicas de rehabilitación, así como a súa capacidade de adecuación a esas realidades.

Ficha técnica
Ferrol Vello e A Madalena. As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana
Ferrol Vello e A Madalena. As estratexias de recuperación patrimonial, rehabilitación e rexeneración urbana
Encontro. FERROL - Mércores, 31 de outubro de 2018
Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Teresa Nieto
Colabora
Ateneo Ferrolán
Ateneo Ferrolán

Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)

LUGAR
Ateneo Ferrolán
Rúa Magdalena 202-204
15402 Ferrol

Relator/a
Alfonso Díaz Revilla
Ignacio Mendizábal Ferreiro
Miguel Reimúndez González