encontro

O Casco Vello de Vigo. A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana

Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural:
IN SITU. CONXUNTOS HISTÓRICOS

VIGO - Martes, 25 de setembro de 2018
Temáticas: Patrimonio |
Información [Ver todos os da serie]

O Encontro terá lugar en VIGO, na Casa Galega da Cultura (Praza da Princesa, nº 2).

O programa IN SITU pretende crear outros lugares de reflexión fóra do habitual espazo dos Encontros Monográficos co Patrimonio Cultural (EMPC), trasladando o debate ao contexto xeográfico e social dos bens nos que se focalice cada xornada de “IN SITU”. A elección dos conxuntos históricos onde se van desenvolver os Encontros (Vigo, Ferrol, Braga-Guimarães, Ourense-Ribadavia) pretende mostrar a diversidade das situacións nas que estes se atopan e introducir os múltiples e complexos aspectos do debate arredor da protección patrimonial da cidade histórica.

O cambio radical que experimentou o Casco Vello de Vigo dende o ano 2005 cando se iniciou o proceso de recuperación aínda en marcha, pode ilustrar a eficacia dos instrumentos de intervención e das políticas públicas, a calidade da práctica restauradora, a evolución da relación do Casco Vello en relación ao resto da cidade e as transformacións proxectadas no seu contorno, os procesos sociais que provocou e a continuidade da súa identidade, autenticidade e historicidade.

Ficha técnica
O Casco Vello de Vigo. A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana
O Casco Vello de Vigo. A memoria, a relación coa cidade e as intervencións públicas na rexeneración urbana
Encontro. VIGO - Martes, 25 de setembro de 2018
Coordinación
Rebeca Blanco-Rotea
Teresa Nieto
Colabora
Concello de Vigo
Concello de Vigo
Fundación Penzol
Fundación Penzol

Organiza
Sección de Patrimonio e Bens Culturais (CCG)

LUGAR
Casa Galega da Cultura
Praza da Princesa, 2
36202 Vigo

Relator/a
Antonio Alonso Fernández
Manuel Bragado
Alfonso Ramos Covelo