consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

A cultura e as entidades sen ánimo de lucro


Este documento de traballo ciméntase sobre tres piares informativos fundamentais que permiten achegarse á realidade das entidades sen ánimo de lucro en Galicia: o grao de asociacionismo na sociedade galega, a recompilación de datos estatísticos básicos sobre as entidades asociativas sen ánimo de lucro e as diferentes vías de financiamento destas. Cómpre salientar as dificultades metodolóxicas que supón detectar estas fontes económicas. No caso deste traballo, só se teñen en conta aquelas que contan con publicidade e poden ser consultadas nalgún rexistro ou boletín.


Código QR para a descarga