Xestión e políticas culturais nos concellos

Retos ante a Covid-19 Ante a crise da Covid-19, o sector cultural foi un dos primeiros en paralizar a súa actividade e, segundo indican todas as previsións, será dos últimos en poder retomala de forma similar a como se viña desenvolvendo ata marzo de 2020. O tempo que isto leve é a grande incógnita, pero tamén como serán os pasos graduais que se deban transitar neste camiño. Froito das incertezas do momento, os distintos sectores e disciplinas culturais teñen activado espazos de xeración de ideas, e sobre todo de demanda de medidas urxentes ante as administracións central e autonómica. Con todo, resultará esencial o papel da acción cultural municipal, pública e de proximidade, para o futuro do sempre fráxil sector cultural privado e social, tanto profesional como amador. E o máis importante, para garantir o dereito de acceso á cultura para a cidadanía. Urxe, polo tanto, abrir espazos públicos de reflexión neste ámbito, onde poder compartir os retos, ferramentas e posibles estratexias que poden activarse a curto, medio e longo prazo. Con este obxectivo, o Consello da Cultura Galega promove este ciclo articulado arredor de tres encontros en liña, coordinados por Sergio Lago, con canles abertas á participación e coa posterior publicación das principais ideas que xurdan neste proceso.
Información
No conxunto do Estado, o gasto liquidado en cultura polas administracións municipais triplica o das comunidades autónomas e supón seis veces máis que o estatal. En Galicia, segundo datos achegados polo Observatorio da Cultura Galega, no ano 2017 o gasto liquidado en cultura por parte das administracións dos 313 concellos galegos ascendeu a 138,1 millóns de euros, cando no mesmo período a Xunta de Galicia gastaba 75,2 millóns e as deputacións 35,4 millóns. Ademais, unha parte importante dese gasto autonómico e provincial distribúese entre as propias programacións, persoal e iniciativas culturais municipais. Polo que en último termo, son os pequenos equipos das entidades locais, cando non profesionais en solitario, quen deseña e executa as principais liñas de traballo cultural no País.
Urxe, polo tanto, abrir espazos públicos de reflexión neste ámbito, onde poder compartir os retos, ferramentas e posibles estratexias que poden activarse a curto, medio e longo prazo. Con este obxectivo, desde a Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega e baixo a coordinación de Sergio Lago, promóvese este ciclo articulado arredor de tres encontros en liña, con canles abertas á participación e coa posterior publicación das principais ideas que xurdan neste proceso.

Na primeira sesión, o 14 de maio, abordarase unha diagnose inicial e primeira aproximación aos retos e inquedanzas, dentro da xestión e políticas culturais municipais en Galicia. O día 21 de maio é o momento das Reflexións inspiradoras da man de dous especialistas doutros territorios, sempre dende perspectivas próximas e trasladables á realidade galega. Finalmente, o día 28 de maio abordarase unha serie de Estratexias e ferramentas de actuación.

Xoves, 14 de maio de 2020

ONDE ESTAMOS? CARA A ONDE CAMIÑAR?

Diagnose inicial e primeira aproximación aos retos e inquedanzas na xestión cultural municipal. Contaremos con catri profesionais que traballan en contextos territoriais diferentes como mostra representativa das diversas realidades e enfoques de traballo que existen en Galicia.

Nesta primeira sesión do ciclo puxéronse enriba da mesa cuestións tan relevantes como a reformulación de proxectos e cambios de programación producidos pola crise da covid-19, o reforzo dos tecidos cidadáns creados, o fomento das liñas de participación comunitaria, a convivencia do virtual co real, as dificultades de acceso a unha boa conexión de Internet, o apoio á cultura de base, os consumos culturais que dinamicen a economía local e eviten a precarización do sector profesional ou o asentamento das bases de novos modelos culturais.


Presentación institucional a cargo de Rosario Álvarez Blanco, presidenta do Consello da Cultura Galega.Mesa redonda

- Marcos Lorenzo, membro da Comisión e técnico de Cultura en Ferrol
- Pilar Portela, presidenta AGPXC e directora-xerenta do Pazo de Congresos e Exposicións de Pontevedra
- Alberto García, membro da Comisión e técnico de Cultura en Boiro
- Juan Antonio Seara, técnico de Cultura en Allariz

Ficha técnica
ONDE ESTAMOS? CARA A ONDE CAMIÑAR?
ONDE ESTAMOS? CARA A ONDE CAMIÑAR?
Ciclo en liña. 14, 21 e 28 de maio de 2020
Relator/a
Alberto García
Marcos Lorenzo
Pilar Portela
Juan Antonio Seara
Organiza
Comisión Técnica Temporal de Xestión e Políticas Culturais (CCG)
Consello da Cultura Galega