Arquivo Sonoro de Galicia (CCG)
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n CP 15707
Santiago de Compostela
asonoro@consellodacultura.gal
Tel: +34 881995147 | +34 881995144
Fondos Inéditos


Contidos:

Os documentos inéditos preservados no noso arquivo abranguen materias diversas e todas dunha gran importancia cultural, histórica e etnográfica.

ARQUIVO DA PALABRA: Unha parte importantísima, non só polo número senón pola calidade e relevancia dos contidos e dos intervinientes, corresponde ás gravacións de destacados persoeiros da nosa cultura. Conferencias, charlas, actos culturais diversos, entrevistas compoñen este apartado. Pronunciadas na emigración, no exilio ou en Galicia, son un amplo abano de opinións, de erudicións, de estudos sobre a nosa personalidade diferenciada. Nesta esta heteroxeneidade temática, e para incidir na aberta perspectiva que nos ofrecen, cabe destacar o amplo período que abranguen: desde os anos cincuenta. As voces de Otero Pedrayo, Blanco Amor, R. Dieste, Ossorio Tafall, Paz Andrade, Suárez Picallo, Vilanova, Valenzuela, As gravacións inéditas do Arquivo Sonoro de Galicia suman ao redor de 6000 documentos. Estes fondos distínguense da colección de editados porque están rexistrados directamente da fonte e son exemplares únicos, non dispoñen de duplicados impresos nin publicados por medios mecánicos.Afonso D. Rodríguez Castelao. Mensaxe gravada en fonopostal na Central de Correos de Bos Aires, co gallo da estrea de Os vellos non deben de namorarse, no Teatro Solís de Montevideo o 8 de outubro de 1941.
Nos fondos do Arquivo Sonoro de Galicia consérvanse documentos en soportes de alta fraxilidade que obrigan a adoptar condicións estrictas de humidade e temperatura. A fonopostal foi un sistema empregado, especialmente na emigración, que permitía trasmitir a emoción da voz.
García- Sabell, Cunqueiro, R. Baltar, Martínez Risco, Rof Carballo son algúns exemplos.

ETNOGRAFÍA: Polo de agora, dispóñese dun pequeno fondo etnográfico recollido polo propio arquivo no ano 1992.

ETNOMUSICOLOXÍA: O Arquivo Sonoro de Galicia dispón das gravacións orixinais (237 CD acompañados das súas transcricións) realizadas por D. Schubarth e A. Santamarina e que deron lugar ao Cancioneiro Popular Galego. Tamén se conserva a importante doazón de P. Carpintero con máis de 300 horas de gravacións.

MÚSICA: Disponse de gravacións e/ou maquetas de composicións musicais galegas non editadas que se conservan no arquivo a disposición de estudosos.

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS: Galicia Hoxe, Sempre en Galicia, Las exquisiteces del gallego, Da terra e dos tempos son algunhas das emisións de radio que se conservan no Arquivo Sonoro de Galicia.


Procedencia:

A totalidade das gravacións inéditas son doazóns de particulares e/ou institucións. Cabe destacar as gravacións procedentes dos Centro Gallego e Centro Galicia de Bos Aires que recollen as Xornadas Patrióticas Galegas celebradas nesa cidade co gallo do Día de Galicia e onde destaca anulamente un persoeiro convidado. Á erudición hai que sumar, nestes documentos sonoros, a emotividade dos actos organizados e o seu alto contido histórico-sociolóxico.
Distintos particulares e institucións de toda Galicia teñen contribuído ao enriquecemento da colección do Arquivo Sonoro de Galicia. No apartado de DOAZÓNS, aparecen pormenorizadamente subliñados.


A lista-inventario de Fondos Inéditos está organizada por apartados encabezados por distintos nomes de institucións e particulares, e que corresponden aos materiais doados por cada un deles. Aparece o título do documento sonoro e o tipo de soporte no que se conserva.
DESTACADOS
A Nosa Fala
Bloques e áreas lingüísticas do galego. Trátase dun audiolibro con textos de diferentes xeracións de falantes, rexistrados entre mediados dos anos 70 e mediados dos 90 do pasado século.
publicacions
Portada de  Melodías galegas de José Baldomir Rodríguez Melodías galegas de José Baldomir Rodríguez (2018)
Margarita Viso. Autoría


Portada de  Chucurruchu Chucurruchu (2017)
Antón Iglesias Vilarelle. Música. Composición


Portada de  cultura galega no século XXI¬A cultura galega no século XXI¬A (2017)
Carlos Casares. Autoría


Portada de  José Rubia Barcia José Rubia Barcia (2014)
José Manuel González Herrán. Edición


Portada de  Pranto matricial na voz do seu autor Pranto matricial na voz do seu autor (2012)
Valentín Paz Andrade. Autoría Ramón Villares. Presentación Afonso Vázquez-Monxardín. Estudo introdutorio


Ver todas
Últimas NOTICIAS
29/03/2019
O proxecto Lousas do Consello da Cultura Galega pon na rede o patrimonio sonoro rexistrado en pedra
21/12/2017
O Consello da cultura presenta o Mapa Sonoro de Galicia, unha web para explorar a diversidade cultural de Galicia a través do audio
13/02/2017
O CCG lembrará a figura de Carlos Casares como intelectual comprometido coa sociedade
10/02/2017
Eduardo Pondal na voz de Francisco Fernández del Riego
08/10/2014
O Consello da Cultura Galega pon na rede unha gravación de Otero Pedrayo sobre B. J. Feijoo
09/11/2001
EL CONSELLO DA CULTURA GALEGA PONE EN RED LAS VOCES DE MANUEL RIVAS Y SUSO DE TORO, ENTRE OTROS ESCRITORES GALLEGOS
28/09/2012
A Federación de Asociacións da Prensa de Galicia entregou a gravación dun discurso de Valentín Paz-Andrade ao Consello da Cultura Galega
27/04/2012
Xornada “As coleccións sonoras de Galicia ante o presente dixital en rede”, organizada polo Arquivo Sonoro de Galicia do Consello da Cultura
14/02/2012
O CCG dixitaliza a conferencia "Orixe e formación da cidade de Ourense" de Xesús Ferro Couselo
01/02/2012
Dieste, Piñeiro, Suárez Picallo e Meilán nas novas dixitalizacións da colección As Nosas Voces

Consello da Cultura Galega en Facebook Consello da Cultura en Twitter

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205