Fondo Miguel Gutiérrez. Propaganda política na Transición

----

Fondo Miguel Gutiérrez. Propaganda política na Transición

O Fondo Miguel Gutiérrez reúne diversos materiais de propaganda e publicidade de carácter político entre o final do franquismo ata a década dos 2000.

Publicamos en aberto e en liña a parte galega deste importante fondo, que está a ser catalogado polo Grupo de investigación HISPONA da Universidade de Santiago de Compostela. De xeito gradual, novos fondos iranse engadindo á colección en aberto. Adicionalmente, este índice permite explorar, a través de itinerarios transversais deseñados por HISPONA, a rica colección de documentos de acordo con propostas temáticas.

Moi recomendable para todo tipo de público: deseñadores, historiadores, politólogos, sociológos, xornalistas, medios de comunicación... e, por suposto, para todo aquel que teña curiosidade por mergullarse nesta época tan importante do noso pasado. Algúns lembrarán feitos e sensacións no proceso de construción desta democracia. Os mais novos descubrirán semellanzas e diferencias co seu futuro a construír.


Materiais

Data Material Ver
Data Material Ver
Homenaxe a Xosé Humberto Baena
Ver Cartel

Transcripción da Homenaxe a Xosé Humberto Baena

Cartel clandestino co retrato do vigués Xosé Humberto Baena, quen, o 27 de setembro de 1975, cando contaba 24 anos, foi fusilado tras un polémico proceso xunto con José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot e Ángel Otaegui. Eles serían os derradeiros executados pola ditadura. As execucións pretendían ser unha brutal proba de que o réxime seguía tendo fortaleza. Mais, o acontecemento espertou o rexeitamento da comunidade internacional e unha intensa resposta social, plasmada en mobilizacións populares, intelectuais e mesmo eclesiásticas. A repercusión informativa foi un claro síntoma de que o réxime non era capaz de empregar as súas ferramentas represivas coa mesma impunidade coa que contara en décadas precedentes.


«1º de Mayo. Dia de lucha de la clase obrera»
Ver Cartel

Transcripción da «1º de Mayo. Dia de lucha de la clase obrera»


«Vanguardia Obrera»
Ver Cartel

Transcripción da «Vanguardia Obrera»


«Homenaje a los fusilados en septiembre de 1975»
Ver Cartel

Transcripción da «Homenaje a los fusilados en septiembre de 1975»


«Javier, hermano, no te olvidamos»
Ver Cartel

Transcripción da «Javier, hermano, no te olvidamos»


«LAU. Unha asignatura pendente»
Ver Cartel.

Transcripción da «LAU. Unha asignatura pendente»


«27 de Septiembre»
Ver Cartel.

Transcripción da «27 de Septiembre»

Cartel alusivo ás derradeiras execucións practicadas polo franquismo, o 27 de setembro de 1975, menos de dous meses antes da morte do ditador. Nas poboacións de Hoyo de Manzanares (Madrid), Barcelona e Burgos foron fusiladas un total de cinco persoas, tres pertencentes ao Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) –José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo e Ramón García Sanz– e dous a ETA –Juan Paredes Manot e Ángel Otaegui–, en aplicación da lexislación penal relativa a delitos de terrorismo. A execución das penas estivo precedida por unha intensa campaña tanto interna como desde o estranxeiro en favor de evitar os fusilamentos, e foi seguida dunha vaga de protestas e denuncias contra o réxime ditatorial.


«Dia de la Juventud»
Ver Cartel.

Transcripción da «Dia de la Juventud»


«No han salido todos los presos vascos, catalanes, gallegos, andaluces, castellanos, aragoneses, etc.»
Ver Cartel.

Transcripción da «No han salido todos los presos vascos, catalanes, gallegos, andaluces, castellanos, aragoneses, etc.»

Outra das pezas claves para retomar a maior confianza no futuro do proceso cara á democracia era a aprobación dunha Lei de amnistía. Accedendo á impunidade das persoas e institucións que participaran e se lucraran do aparello represivo franquista, acadouse unha pretendida ‘tabula rasa’, cun compromiso de amnistía para unha gran cantidade de presos políticos da ditadura. Non convenceu a todos, mesmo naqueles momentos, mais a esperanza dun futuro democrático que pasase páxina a unha brutal ditadura de case catro décadas animaba a confiar no camiño que percorrer. A sensación daqueles momentos hai que vela dende alí, dende a existencia dunha armazón de poder ditatorial que precisaba ser acurrunchada, e non dende un presente do 2023.


«Jornada de unidad antifascista y denuncia de los crímenes del fascismo»
Ver Cartel.

Transcripción da «Jornada de unidad antifascista y denuncia de los crímenes del fascismo»


Manifestación FRAP
Ver Cartel.

Transcripción da Manifestación FRAP


«Empuñemos la asamblea como arma de lucha»
Ver Cartel.

Transcripción da «Empuñemos la asamblea como arma de lucha»


«Ahora es el momento»
Ver Cartel.

Transcripción da «Ahora es el momento»


«OTAN non. O ser humano especie protexida»
Ver Cartel.

Transcripción da «OTAN non. O ser humano especie protexida»


«Ni Reagan, ni OTAN: derrotar al imperialismo»
Ver Cartel.

Transcripción da «Ni Reagan, ni OTAN: derrotar al imperialismo»


«En defensa de la vida, supresión de juicios amnistía, libertad, en el Perú»
Ver Cartel.

Transcripción da «En defensa de la vida, supresión de juicios amnistía, libertad, en el Perú»


Cartaz SLMM
Ver Cartel.

Transcripción da Cartaz SLMM


«Por un estatuto de autonomia de esquerdas. Polo dereito de autodeterminación»
Ver Cartel.

Transcripción da «Por un estatuto de autonomia de esquerdas. Polo dereito de autodeterminación»


Cartaz CSUT
Ver Cartel.

Transcripción da Cartaz CSUT


Jose Antonio Primo de Rivera
Ver Cartel

Transcripción da Jose Antonio Primo de Rivera


«Contra el paro. Jornada 35 horas semanales. Sábados fiesta»
Ver Cartel

Transcripción da «Contra el paro. Jornada 35 horas semanales. Sábados fiesta»

Propaganda dos sindicatos anarquistas agrupados na CNT e AIT para demandar melloras nas condicións laborais: xornadas de 35 horas e sábados libres. A Transición supuxo un cambio de paradigma nas relacións laborais. Os Pactos da Moncloa, que fixaban as liñas económicas do novo futuro, consolidaban un determinado modelo produtivo e de desenvolvemento económico. Os convenios colectivos primaron sobre os particulares. O sindicalismo vertical, herdeiro da ditadura, foi substituído polo sindicalismo de clase, e os dereitos propios da protesta colectiva, como folga e manifestación, puideron ser exercidos en plena liberdade.


«Inventar el futuro hoy»
Ver Cartel

Transcripción da «Inventar el futuro hoy»


«Semana de lucha juvenil»
Ver Cartel

Transcripción da «Semana de lucha juvenil»


«Pola defensa do convenio folga do automóvil»
Ver Cartel

Transcripción da «Pola defensa do convenio folga do automóvil»


«¡estatuto dos 16 xa!»
Ver Cartel

Transcripción da «¡estatuto dos 16 xa!»

Cartel do Partido de los Trabajadores de España (PTE-ORT) en defensa do proxecto orixinal para o Estatuto de autonomía. O artellamento da Comunidade Autónoma de Galicia foi realizado pola vía rápida constitucional, á que podían acceder os “territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía”, como era o caso do Estatuto galego de 1936. A tramitación do Estatuto estivo marcada pola polémica, dados os diversos recortes no autogoberno negociados entre a UCD e o PSOE, que cambiaron o texto orixinal, alcumado Estatuto dos 16, polo actual estatuto, que unha parte do espectro político chamou Estatuto da aldraxe.


«¡Polo dereito á autodeterminación! ¡Pola República!»
Ver Cartel

Transcripción da «¡Polo dereito á autodeterminación! ¡Pola República!»


«1 de maio. Axuntémonos todos pra a loita final»
Ver Cartel

Transcripción da «1 de maio. Axuntémonos todos pra a loita final»


«Galicia nacion. 25 de xulio dia da patria galega»
Ver Cartaz

Transcripción da «Galicia nacion. 25 de xulio dia da patria galega»


«Soio coa nosa loita imos conquerir os nosos dereitos»
Ver Cartel

Transcripción da «Soio coa nosa loita imos conquerir os nosos dereitos»


«Reagan non para»
Ver Cartel

Transcripción da «Reagan non para»


«PSP de Galicia. Socialismo es democracia»
Ver Cartel

Transcripción da «PSP de Galicia. Socialismo es democracia»


«II Assembleia Nacional de APU»
Ver Cartel

Transcripción da «II Assembleia Nacional de APU»


«Tú votaste la Reforma, vota ahora Reforma Social Española»
Ver Cartel

Transcripción da «Tú votaste la Reforma, vota ahora Reforma Social Española»


«4 de novembro dia da bicicleta»
Ver Cartel

Transcripción da «4 de novembro dia da bicicleta»


«Marcha Primaveira»
Ver Cartel

Transcripción da «Marcha Primaveira»


«Dia dos herois antifascistas»
Ver Cartel

Transcripción da «Dia dos herois antifascistas»

Cartel alusivo ás derradeiras execucións practicadas polo Franquismo, o 27 de setembro de 1975. A execución das penas estivo precedida por unha intensa campaña tanto interna como dende o estranxeiro en favor de evitar os fusilamentos, e foi seguida dunha vaga de protestas e denuncias contra o réxime ditatorial.
O cartel expresa unha memoria presente en certos grupos da esquerda sobre os executados, aludindo non (só) á súa condición de vítimas, senón tamén ao seu rol como referentes da loita contra o fascismo e polas liberdades democráticas.
A percepción de que a resolución daquel pasado xogábase tamén naquel presente atópase na selección de nomes sinalados. A cuestión do ‘antifascismo’ como cultura común básica para entender o desenvolvemento da europea sociedade de benestar, voltaba a reclamarse nos derradeiros anos da ditadura franquista. Xa non eran os tempos finais da Segunda Guerra Mundial, e a extraordinaria e anacrónica duración do réxime de Franco transmitía unha sensación de que o tempo se paraba.


Concentración do PCE-ml na Coruña
Ver Cartel

Transcripción da Concentración do PCE-ml na Coruña


«25 de xullo. Dia da patria galega»
Ver Cartel.

Transcripción da «25 de xullo. Dia da patria galega»


Propaganda do PTG contra o Estatuto de Autonomía
Ver Cartel

Transcripción da Propaganda do PTG contra o Estatuto de Autonomía


«1º de Maio»
Ver Cartel.

Transcripción da «1º de Maio»


«Autobuses de cercanias ao centro»
Ver Cartel.

Transcripción da «Autobuses de cercanias ao centro»


«Partido Popular Galego. Vota Democracia Cristiana»
Ver Cartel.

Transcripción da «Partido Popular Galego. Vota Democracia Cristiana»


«Vota por los únicos que te defienden»
Ver Cartel

Transcripción da «Vota por los únicos que te defienden»


«Vota Partido Demócrata Gallego»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota Partido Demócrata Gallego»


«Queremos traballar en paz. España o único importante»
Ver Cartel

Transcripción da «Queremos traballar en paz. España o único importante»


«Todos ganaremos con Fraga»
Ver Cartel

Transcripción da «Todos ganaremos con Fraga»

Cartel de propaganda electoral de Alianza Popular (AP) para as eleccións de 1982. A descomposición da UCD, xa iniciada co ascenso do PSOE dende a súa ala de centroesquerda, foi ben aproveitada polo proxecto de creación dunha ‘dereita natural’ liderada por Manuel Fraga. Mesmo dende a morte de Franco, o proxecto do líder de Vilalba era captar nunha única organización todo o espectro político do centrodereita. Xerou en pouco tempo unha organización de acomodo para ás elites do aparello político tardofranquista, pero tamén para aqueles representantes dun centro liberal moderado que non querían escoitar para nada as referencias socialistas. Neste bipartidismo político propio das sociedades do estado de benestar occidental, o PSOE representaba a necesaria corrente socialdemócrata e AP, a tendencia española da democracia cristiá.


«1º Congreso Federal ecoloxista da FAT»
Ver Cartel.

Transcripción da «1º Congreso Federal ecoloxista da FAT»


Manifestación aborto libre
Ver Cartel.

Transcripción da Manifestación aborto libre


«Polo sindicato unitario de clase»
Ver Cartel.

Transcripción da «Polo sindicato unitario de clase»


«Pro nadal todos na casa!»
Ver Cartel.

Transcripción da «Pro nadal todos na casa!»


«Contra os incendios forestais. Galicia é de todos»
Ver Cartel.

Transcripción da «Contra os incendios forestais. Galicia é de todos»


«Xornada Anti-nuclear galega»
Ver Cartel.

Transcripción da «Xornada Anti-nuclear galega»


«Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro»
Ver Cartel.

Transcripción da «Homenaxe a Celso Emilio Ferreiro»


Cartaz electoral do PDG
Ver Cartel

Transcripción da Cartaz electoral do PDG


«Solidaridade con Cengal»
Ver Cartel

Transcripción da «Solidaridade con Cengal»


«Vota al Frente Democrático de Izquierdas»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota al Frente Democrático de Izquierdas»


«Mujer vota al Frente Democrático de Izquierdas»
Ver Cartel

Transcripción da «Mujer vota al Frente Democrático de Izquierdas»


«Vota al Frente Democrático de Izquierdas y atrévete a vencer»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota al Frente Democrático de Izquierdas y atrévete a vencer»


«Vota al Frente Democrático de Izquierdas»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota al Frente Democrático de Izquierdas»


«Unidade pola autoderminación»
Ver Cartel

Transcripción da «Unidade pola autoderminación»


«Galicia / nación autodeterminación»
Ver Cartel.

Transcripción da «Galicia / nación autodeterminación»


«Galicia nacion: autodeterminación»
Ver Cartel

Transcripción da «Galicia nacion: autodeterminación»


«Os traballadores galegos pola soberanía nacional»
Ver Cartel.

Transcripción da «Os traballadores galegos pola soberanía nacional»


«Plan galego de emprego. Liberación nacional»
Ver Cartel.

Transcripción da «Plan galego de emprego. Liberación nacional»


«Pola industrialización e o emprego. Galicia Unida»
Ver Cartel.

Transcripción da «Pola industrialización e o emprego. Galicia Unida»


«Votamos Bloque-PSG»
Ver Cartel

Transcripción da «Votamos Bloque-PSG»


Congreso constituínte PC-ml
Ver Cartel

Transcripción da Congreso constituínte PC-ml


«Solidaridade con Citroen»
Ver Cartel

Transcripción da «Solidaridade con Citroen»


«Todos a santiago»
Ver Cartel

Transcripción da «Todos a santiago»


«Non á intervención militar da OTAN en Xusgoslávia»
Ver Cartel

Transcripción da «Non á intervención militar da OTAN en Xusgoslávia»


«Galiza contra o militarismo español»
Ver Cartel

Transcripción da «Galiza contra o militarismo español»


«Nom aos juízos políticos!»
Ver Cartel

Transcripción da «Nom aos juízos políticos!»


«IZAR vende-se»
Ver Cartel

Transcripción da «IZAR vende-se»


«Galiza contra a constituçom espanhola»
Ver Cartel

Transcripción da «Galiza contra a constituçom espanhola»


«Estamos fartos de sermos unha colonia»
Ver Cartel

Transcripción da «Estamos fartos de sermos unha colonia»


«A mocidade sempre en Luita»
Ver Cartel

Transcripción da «A mocidade sempre en Luita»


«Vota FPG»
Ver Cartel

Transcripción da «Vota FPG»


«Espanha fora da nossa terra»
Ver Cartel.

Transcripción da «Espanha fora da nossa terra»


Calendario AGAL
Ver Cartel

Transcripción da Calendario AGAL


«Selección galega xa!»
Ver Cartel

Transcripción da «Selección galega xa!»


«Pergunta em aulas de Língua galega ao professor ou professora»
Ver Cartel

Transcripción da «Pergunta em aulas de Língua galega ao professor ou professora»


«Festa da lingua»
Ver Cartel

Transcripción da «Festa da lingua»


«Boicote Seat Arosa»
Ver Cartel

Transcripción da «Boicote Seat Arosa»


«Chamamento do BNPG con motivo do dia da patria galega»
Ver Panfleto.

Transcripción da «Chamamento do BNPG con motivo do dia da patria galega»

Panfleto para o chamamento a unha manifestación en Santiago de Compostela polo Día da Patria Galega. Entre as organizacións nacionalistas e independentistas á esquerda do Partido Socialista Galego, destacaron a Unión do Povo Galego, fundada xa nos anos 60 e actualmente integrada no Bloque Nacionalista Galego, e a ANPG, nova por aqueles anos e disolta en 1982. Igual que moitas outras organizacións independentistas europeas semellantes, mesturaron a lóxica ‘anticolonial’ propia dos anos sesenta e setenta coa loita de clases na procura dunha revolución de carácter marxista: "Galicia como colonia do Estado español". Ambos os ideais reflíctense no slogan que preside esta portada: unha autonomía “caciquil” (perspectiva de clase) e “colonial” (ollada antiimperialista), que invita a conquistar a independencia estatal ao tempo que a revolución popular.


Mitin Bloque-PSG
Ver Panfleto.

Transcripción da Mitin Bloque-PSG

Cartel que anuncia un mitin da coalición establecida entre o Bloque Nacional Popular Galego (UPG e ANPG) e o Partido Socialista Galego. O artellamento dunha alternativa nacionalista de esquerdas que puidese facer fronte ás ramas galegas do PSOE e do PCE iniciárase xa nos anos 60, con escasos resultados ata a democracia. Marcada polos desacordos e as escisións, e carente da capacidade de mobilización da que dispoñían as outras organizacións, nomeadamente as de dereita, a esquerda nacionalista galega non acadou presenza significativa no Parlamento autonómico ata os anos 90.


«Bloque-PSG. Sabemos o que queremos»
Ver Díptico.

Transcripción da «Bloque-PSG. Sabemos o que queremos»

Panfleto electoral que invita a votar a coalición Bloque Nacional Popular Galego – Partido Socialista Galego. En Galicia, como en Cataluña ou no País Vasco, as rivalidades políticas xurdidas ao abeiro dos primeiros anos da Transición superaron a mera lóxica de clase para entrar tamén nun debate de identidades nacionais: os partidos de ámbito estatal competían co discurso nacionalista galego do BNPG —pouco tempo despois BNG—, do PSG —logo refundado en boa parte como Esquerda Galega (EG)—…, referidos neste panfleto como «Os nosos». Tratábase dun momento crítico pois estaba en xogo a propia construción de Galicia como autonomía e, polo tanto, o seu papel futuro no seo do Estado español, así como o rumbo que levarían a política cultural e lingüística. A diferenza doutras nacionalidades históricas, as forzas hexemónicas vencelláronse a un paradigma identitario dobre, Galicia e España nos casos do PSdG e da Alianza Popular.


«Alberte Esteban, todolos loitadores presos: Amnistia Total»
Ver Panfleto.

Transcripción da «Alberte Esteban, todolos loitadores presos: Amnistia Total»

Panfleto do Día da Patria Galega no que se solicita a liberación de presos políticos nacionalistas. Nadas na clandestinidade, durante o franquismo, algunhas organizacións nacionalistas de esquerdas como a ANPG ou a UPG contaban con membros que se viran implicados en organizacións que utilizaban a loita armada e ilegalizadas, do mesmo xeito que acontecía con outras forzas nacionalistas do Estado. Moitas destas persoas puideron acollerse á Lei de amnistía de 1977 e integrarse na normalidade da vida política, mentres que outras permaneceron realizando actividades ilegais ou no exilio.


«Legalizacion ANPG»
Ver Díptico.

Transcripción da «Legalizacion ANPG»

Díptico pola legalización da ANPG. Unha das principais loitas dos partidos nacionalistas subestatais naqueles primeiros anos da Transición foi o proceso de normalización das súas actividades, que implicaba dúas cousas: a legalización como organizacións políticas, algo que no franquismo fora impensable, e a amnistía para os seus membros presos nos anos anteriores, algúns mesmo despois da morte de Franco. Este proceso non foi sinxelo nin exento de polémica e viuse envolto nun contexto en que coexistían con actividade diversos grupos armados revolucionarios de contido nacionalista no territorio do Estado. Non era o mellor para o rumbo do proceso constituínte en marcha. Ademais, a garantía da unidade territorial de España era unha das liñas vermellas do réxime que se estaba a transformar en democracia.


«BURGO»
Ver Pegatina.

Transcripción da «BURGO»


«25 xulio. Día da Patria e do Pobo Galego»
Ver Panfleto.

Transcripción da «25 xulio. Día da Patria e do Pobo Galego»

Panfleto do Partido Comunista Español (Marxista-Leninista) informando dunha concentración na cidade de Santiago de Compostela por un Día da Patria Galega nos primeiros anos da transición á democracia. Na mensaxe, provinte dun partido que se escindira do PCE no ano 1964 e que fora impulsor do FRAP, vencellábase o Estatuto de Autonomía de Galicia ao continuísmo do aparello da administración da ditadura. Neste cartas amósanse algunhas das demandas abandeiradas pola esquerda do país nese momento: por exemplo, o dereito de autodeterminación, elemento clave e básico dende as posicións nacionalistas, ou a legalidade republicana, excluída na Constitución de 1978.


1976-00-00
«Al pasado hay que hacer añicos»
Ver Serie fotográfica na parte superior: desfile militar e do cadro da familia de Carlos IV (Goya). Repítese xusto debaixo pero coas fotografías rotas en pedazos. Finalmente, na parte central e inferior, imaxes de obras artísticas do construtivismo soviético (Monumento á III Internacional de Tatlin) sobre fondo vermello.

Transcripción da «Al pasado hay que hacer añicos» en 00/00/1976


1976-00-00
«Pola Liberación da Muller»
Ver Cartel

Transcripción da «Pola Liberación da Muller» en 00/00/1976


1976-12-00
«Non Xove nuclear»
Ver Pegatina.

Transcripción da «Non Xove nuclear» en 00/12/1976


1977-00-00
«Hagamos crecer el socialismo»
Ver Cartel

Transcripción da «Hagamos crecer el socialismo» en 00/00/1977


1977-00-00
«El único argumento que no tenemos es el dinero»
Ver Cartel.

Transcripción da «El único argumento que no tenemos es el dinero» en 00/00/1977


1977-00-00
«Derecho a voto libre en los cuarteles»
Ver Cartel

Transcripción da «Derecho a voto libre en los cuarteles» en 00/00/1977

Un dos espazos sinalados para difundir valores democráticos de convivencia e tolerancia tras a morte do ditador foi o Exército. Soporte do Réxime durante máis de corenta anos, as primeiras eleccións libres supoñían unha xanela de oportunidade para introducir ao estamento militar no proceso de cambio. A experiencia da veciña Portugal, cun exército que se levantou contra Marcelo Caetano en 1974, atopábase ben recente. O Comité de Soldados e Mariñeiros, vencellado por entón á Liga Comunista Revolucionaria (LCR), demandaba que nos cuarteis houbera a capacidade dunha maior pluralidade ideolóxica, con liberdade de elección e libre discusión de programas de partidos políticos. A democracia debía chegar a todos os recantos da sociedade, e moi sinaladamente, cara aqueles, como era o caso do exército, que xogaron -e xogaban naquel intre- un peso específico determinante dentro dos valores e dos feitos da ditadura.


1977-00-00
Propaganda PSP Galiza
Ver Cartel.

Transcripción da Propaganda PSP Galiza en 00/00/1977


1977-00-00
«Vote centro»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vote centro» en 00/00/1977


1977-00-00
«Solo la voz unida del pueblo da solución a tus problemas»
Ver Cartel.

Transcripción da «Solo la voz unida del pueblo da solución a tus problemas» en 00/00/1977


1977-00-00
«La salvación del campo está en tu mano»
Ver Cartel.

Transcripción da «La salvación del campo está en tu mano» en 00/00/1977


1977-00-00
«Tu que votaste la Reforma, vota ahora Reforma Social Española»
Ver Cartel.

Transcripción da «Tu que votaste la Reforma, vota ahora Reforma Social Española» en 00/00/1977


1977-00-00
«Trabajador, el partido comunista es tu partido»
Ver Cartel.

Transcripción da «Trabajador, el partido comunista es tu partido» en 00/00/1977


1977-00-00
«Por la legalización de los partidos obreros»
Ver Cartel.

Transcripción da «Por la legalización de los partidos obreros» en 00/00/1977


1977-00-00
«Socialismo: la causa de todos los que trabajan»
Ver Cartel.

Transcripción da «Socialismo: la causa de todos los que trabajan» en 00/00/1977


1977-00-00
«Vote Centro»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vote Centro» en 00/00/1977

Cartel de propaganda electoral da Unión de Centro Democrático (UCD) coa fotografía de Adolfo Suárez en primeiro plano. A UCD amosouse como a forza máis integradora do recentemente estreado panorama político e apostaba pola vía do pacto e da reforma pacífica. Era a imaxe da moderación que caracterizaba á maioría dos votantes que, saíndo dunha ditadura, temían un enfrontamento armado ou un retorno desta. O feito de que estivese integrada por persoas que, como o seu propio líder, Adolfo Suárez, procedían do mesmo aparello de Goberno dos anos finais do franquismo facilitoulle unha esmagadora vitoria electoral nas eleccións de 1977. A súa posición de privilexio continuou tras unha segunda vitoria nas eleccións lexislativas de 1979; mais, o feito de ter cumprido, segundo boa parte dos seus integrantes, o seu propósito orixinal de traer a democracia e as primeiras fisuras na organización fixeron afundir o partido.


1977-00-00
«Por una sociedad liberal avanzada»
Ver Cartel.

Transcripción da «Por una sociedad liberal avanzada» en 00/00/1977

A primeira opción de elexir uns representantes foi tamén a primeira en que se visualizou a diversidade de pensamento daquela sociedade educada durante moitos anos neste campo da política dende unha perspectiva simple, maniquea, case infantil. Nas primeiras eleccións xerais tras a morte de Franco, celebradas o 15 de xuño de 1977, o Partido Demócrata Gallego decide presentarse en solitario e na circunscrición electoral da Coruña. Na presentación da candidatura, o seu presidente Ramón País subliñou «a marxinación económica e social de Galicia» e a necesidade de promover desde os poderes públicos políticas que axuden ao retorno dos migrantes. Xa en 1976, reclamou a autonomía rexional: «o federalismo representa a defensa óptima da cidadá fronte ao poder». O rendemento electoral deste esforzo foi bastante exiguo. A candidatura de Ramón País apenas alcanzou 3.196 votos, quedando lonxe de alcanzar representación no Congreso dos Deputados. Como moitos outros, ó final foi engulido polos vencedores nos comicios, que na súa maior parte precisaban de ensanchar as formación hexemónicas do sistema dende a súa base. A finais de 1977, o partido intégrase na Federación Liberal liderada por José María de Areilza. No cartel aparecen trazas de humanismo cristián e pon especial énfase na vivenda social.


1977-00-00
«Acabar con el paro y la emigración está en tu mano»
Ver Cartel.

Transcripción da «Acabar con el paro y la emigración está en tu mano» en 00/00/1977


1977-00-00
«Democracia quere decir libertade de elección política. Acabar co medo»
Ver Cartel.

Transcripción da «Democracia quere decir libertade de elección política. Acabar co medo» en 00/00/1977

Cartel editado polo Partido Comunista de Galicia (PCG), fundado en Francia en 1968 como organismo autónomo do Partido Comunista de España (PCE). Contou con implantación social nos centros industriais galegos e nos ambientes universitarios. Nos últimos anos da Ditadura, a estratexia de acción do PCE/PCG concretouse na loita sindical, da man de CCOO, pero tamén no movemento estudantil e no movemento veciñal. O seu obxetivo era estimular unha mobilización social que propiciase o colapso da Ditadura, salientando unha serie de contradicións que facían inviable a súa continuidade. Pero ademais, coa aposta pola oposición ao réxime dende os movementos sociais, o PCE/PCG tamén buscaba fomentar a concienciación democrática da sociedade, convertindoa en axente activo no proceso de ruptura coa Ditadura. Para iso, houbo que comenzar a poñer en práctica nocións básicas democráticas: o que era elixir representantes por sufraxio, a fiscalización e control das súas accións, as xuntanzas en asembleas, o respeto polas decisións tomadas por maioría logo dos debates, a participación cada vez menos esporádica en actos de reivindicación e protesta cívica, etc. Así, o sindicato da fábrica, e a asociación veciñal da parroquia ou barrio, tornáronse verdadeiras escolas de democracia, nun momento no que esta, logo de catro décadas de Franquismo, debía ser reconstruída dende a base.


1977-00-00
«España, lo único importante»
Ver Cartel.

Transcripción da «España, lo único importante» en 00/00/1977


1977-00-00
«Construyamos el socialismo entre todos»
Ver Cartel

Transcripción da «Construyamos el socialismo entre todos» en 00/00/1977


1977-00-00
«Llama a todos los trabajadores a luchar por el socialismo»
Ver Cartel

Transcripción da «Llama a todos los trabajadores a luchar por el socialismo» en 00/00/1977


1977-00-00
«Manifestación. Por unha lei de divorcio»
Ver Cartel

Transcripción da «Manifestación. Por unha lei de divorcio» en 00/00/1977


1977-00-00
Xogo da oca nacionalista
Ver Cartel

Transcripción da Xogo da oca nacionalista en 00/00/1977


1977-00-00
«Non ao monstruo do Atlantico S.A»
Ver Cartel

Transcripción da «Non ao monstruo do Atlantico S.A» en 00/00/1977

Cartel de propaganda contra a construción da Autoestrada do Atlántico (AP-9). Aínda que prometía conectar o maior eixe económico e demográfico do país, o proxecto, que fora xa elaborado durante a ditadura, repercutiría no lucro de empresas privadas e implicaba a expropiación dunha gran cantidade de terras campesiñas. Isto desembocou en masivas protestas, sabotaxes e mesmo enfrontamentos coa policía para deter a construción ou forzar cambios no trazado. A nova autoestrada determinou sen dúbida o futuro desenvolvemento económico do país cara á súa franxa atlántica.


1977-00-00
Cartaz electoral PCG
Ver Cartel

Transcripción da Cartaz electoral PCG en 00/00/1977


1977-00-00
«Boicot activo ás eleciós amañadas!»
Ver Cartel

Transcripción da «Boicot activo ás eleciós amañadas!» en 00/00/1977


1977-00-00
Cartaz electoral MCG
Ver Cartel

Transcripción da Cartaz electoral MCG en 00/00/1977


1977-00-00
«¿Que e a democracia?»
Ver Cartel.

Transcripción da «¿Que e a democracia?» en 00/00/1977

Expóñense os puntos que representaban o proxecto político da Transición: a amnistía, a armazón representativa de partidos, a liberdade de asociación, de sindicación e de manifestación e un estado descentralizado. Case catro décadas de réxime ditatorial crearon hábitos de convivencia e fixo esquecer prácticas democráticas. Un rescaldo transmitido na súa maioría de xeito íntimo que necesitaba reactivarse. Toda a sociedade tivo que perder o medo a converterse en cidadán, ser capaz de expresarse libremente na ágora pública e decidir persoalmente o seu futuro. Os esforzos en clave didáctica sobre o avance que significaba ter dereitos políticos foron numerosos, especialmente nos primeiros anos ata a aprobación da Constitución en decembro de 1978. Poder votar converteuse na ‘festa da democracia’.


1977-00-00
«Carlos Etcheverría tu candidato al Congreso»
Ver Cartel.

Transcripción da «Carlos Etcheverría tu candidato al Congreso» en 00/00/1977


1977-00-00
«Juan Luis Marchini tu candidato al Congreso»
Ver Cartel.

Transcripción da «Juan Luis Marchini tu candidato al Congreso» en 00/00/1977


1977-00-00
«Vote Centro»
Ver Cartel

Transcripción da «Vote Centro» en 00/00/1977


1977-00-00
«Amnistía para os delito específicos da muller»
Ver Cartel.

Transcripción da «Amnistía para os delito específicos da muller» en 00/00/1977


1977-00-00
«Por unha Galicia sin paro nin emigración. Loita pola república»
Ver Cartel.

Transcripción da «Por unha Galicia sin paro nin emigración. Loita pola república» en 00/00/1977


1977-00-00
«Non á industria porca. Planificación popular»
Ver Cartel.

Transcripción da «Non á industria porca. Planificación popular» en 00/00/1977


1977-00-00
«POG. I congreso nacional»
Ver Cartel

Transcripción da «POG. I congreso nacional» en 00/00/1977


1977-00-00
«Gobernemos nos a nosa terra»
Ver Cartel.

Transcripción da «Gobernemos nos a nosa terra» en 00/00/1977


1977-00-00
«O socialismo galego somos nós»
Ver Cartel

Transcripción da «O socialismo galego somos nós» en 00/00/1977

Cartel de propaganda do Partido Socialista Galego (PSG) para as eleccións de 1977. O nacionalismo galego sufrira un proceso de reartellamento dende a fin dos anos 50, marcado polos desacordos e as escisións. A creación do PSG nos clandestinos anos sesenta permitiu, tras a morte de Franco, ter unha organización con excelentes cadros que combinaba propostas nacionalistas con contidos sociais plenamente integrados nas demandas dos partidos socialdemócratas europeos. A necesidade do PSOE ‘renovado’ de incrementar a súa presenza en Galicia provocou reiteradas ofertas aos seus membros, o que provocou unha escisión dentro do mesmo partido e unha fuxida de boa parte dos seus principais cadros cara á obediencia de Madrid. A corrente de contido máis nacionalista quedou coas siglas e estableceu progresivamente alianzas con outras organizacións nacionalistas máis marcadas polos contidos independentistas.


1977-00-00
«Manual para 22 millones de electores»
Ver Libreto.

Transcripción da «Manual para 22 millones de electores» en 00/00/1977

Libreto informativo de Unión de Centro Democrático (UCD). Neste documento faise énfase nas grandes liñas do seu proxecto político: a moderación, o europeísmo, o reformismo liberal… A identificación entre o Estado impulsor do proceso democrático e o partido Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez era de tal intensidade que a súa propaganda electoral, especialmente nas primeiras eleccións xerais —nunca denominadas ‘constituíntes’—, se confundía intencionadamente. A vontade pedagóxica daqueles primeiros anos e a construción dos hábitos democráticos perdidos na ditadura foron tamén utilizadas no beneficio dun partido pensado por e para levar adiante este tránsito. A imaxe desenvolta de Adolfo Suárez propiciou a creación de organizacións políticas na nova democracia con fortes liderados persoais. A súa figura foi fundamental neste sentido, con gran prestixio e capaz de integrar arredor de si o consenso necesario a través dun liderado personalista que se viu reproducido máis adiante en figuras como a de Felipe González.


1977-00-00
«Xa temos elecións pro ainda non temos democracia»
Ver Cartel

Transcripción da «Xa temos elecións pro ainda non temos democracia» en 00/00/1977

Os partidos foron legalizados e insertos na dinámica electoral do sistema de xeito progresivo. No caso concreto do Movemento Comunista non se produciu ata o 21 de xullo de 1977. De ideoloxía revolucionaria-maoísta, o partido apoiou a creación da Candidatura de Unidade Popular ás eleccións xerais de xuño de 1977, na que estaban integrados, entre outros, o Movemento Socialista e o Partido Comunista dos Traballadores.. Como anécdota, o 7 de outubro de 1976 púidose comprar por primeira vez desde o fin da Guerra Civil números da publicación oficial do Movemento Comunista de Galicia «Galiza en Loita» na vía pública. Segundo reporta a prensa do momento, puidéronse vender ao redor de 100 exemplares sen ningún tipo de altercado nin intervención policial.


1977-05-31
«Mitin socialista»
Ver Cartel

Transcripción da «Mitin socialista» en 31/05/1977


1977-07-03
Mitin PCG
Ver Cartel

Transcripción da Mitin PCG en 03/07/1977


1977-12-04
«Frente ao Estatuto da UCD, auténtica autonomía»
Ver Cartel.

Transcripción da «Frente ao Estatuto da UCD, auténtica autonomía» en 04/12/1977

Chamamento á mobilización contra o modelo autonómico proposto pola UCD na Constitución de 1978. A manifestación do 4 de Nadal de 1979 en Vigo foi unha das maiores concentracións políticas daqueles anos. A resposta de protesta da maioría das organizacións galegas á esquerda do partido gobernante foi unánime, coa participación non só de todos os partidos nacionalistas e de esquerda, senón mesmo do PSdG, e de numerosos sectores da mesma UCD. De feito, o partido de centro en Galicia atopábase totalmente esgazado en dous no referente a que postura tomar fronte a un marco estatutario que fora amplamente reformado nas súas posibilidades competencias dende o propio Goberno do Estado. Realmente a posición do Estado respecto ao Estatuto galego representou un antes e un despois nas posibilidades reais do Estado das Autonomías.


1977-12-04
«Autonomía de Galicia»
Ver Cartel

Transcripción da «Autonomía de Galicia» en 04/12/1977


1977-12-04
«Autonomía. POG».
Ver Cartel.

Transcripción da «Autonomía. POG». en 04/12/1977


1978-00-00
«Vota No a la Constitución monárquica»
Ver Cartel

Transcripción da «Vota No a la Constitución monárquica» en 00/00/1978


1978-00-00
«Vota No a la Constitución monárquica»
Ver Cartel

Transcripción da «Vota No a la Constitución monárquica» en 00/00/1978


1978-00-00
«Vota NO a la constitución monárquica»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota NO a la constitución monárquica» en 00/00/1978


1978-00-00
«La labor cultural de los Libertarios españoles exiliados en Touluse»
Ver Cartel.

Transcripción da «La labor cultural de los Libertarios españoles exiliados en Touluse» en 00/00/1978


1978-00-00
˝Vota NON á Constitución monárquica»
Ver Cartel.

Transcripción da ˝Vota NON á Constitución monárquica» en 00/00/1978


1978-00-00
«Sahara solidaridad»
Ver Cartel.

Transcripción da «Sahara solidaridad» en 00/00/1978


1978-00-00
«Dios, patria, justicia»
Ver Cartel

Transcripción da «Dios, patria, justicia» en 00/00/1978

Cartel da campaña de afiliación á agrupación política Fuerza Nueva, liderada por Blas Piñar. O partido representaba as aspiracións dos sectores máis inmobilistas e ideoloxizados da ditadura e procuraba adaptar os novos tempos á tradición falanxista e de ultradereita española. Como forza allea ao novo sistema, utilizábao para a difusión do seu ideario e participou nas eleccións democráticas para deter o proceso reformista que se estaba a levar adiante no país. Cun amplo tecido por boa parte das cidades españolas, o seu programa viña marcado polo integrismo relixioso, o nacionalcatolicismo e o antisocialismo. A pesar de protagonizar sonoras mobilizacións e demostracións de forza nas rúas, de xeito paulatino os seus resultados electorais convertéronse en testemuñais, ata disolverse no ano 1982. A ilusión polo novo futuro venceu ao retorno do pasado da ditadura.


1978-00-00
«Contra las manifestaciones antiterroristas»
Ver Cartel

Transcripción da «Contra las manifestaciones antiterroristas» en 00/00/1978


1978-00-00
«Los pueblos de España por los Estatutos de Autonomía»
Ver Cartel

Transcripción da «Los pueblos de España por los Estatutos de Autonomía» en 00/00/1978


1978-00-00
«25 de xulio. Dia da patria galega»
Ver Cartel

Transcripción da «25 de xulio. Dia da patria galega» en 00/00/1978


1978-00-00
«Festas de San Cosme»
Ver Cartel

Transcripción da «Festas de San Cosme» en 00/00/1978


1978-00-00
«A muller abre camiño»
Ver Cartel.

Transcripción da «A muller abre camiño» en 00/00/1978


1978-00-00
«Xove. Nuclear non»
Ver Cartel

Transcripción da «Xove. Nuclear non» en 00/00/1978


1978-00-00
«Vietnam, Laos, Camboia. Victoria do pobo»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vietnam, Laos, Camboia. Victoria do pobo» en 00/00/1978


1978-00-00
«PTG. Pra erguer Galicia»
Ver Cartel

Transcripción da «PTG. Pra erguer Galicia» en 00/00/1978


1978-00-00
«6ª mostra de teatro galego»
Ver Cartel.

Transcripción da «6ª mostra de teatro galego» en 00/00/1978


1978-00-00
«POG. Axuda, colabora, milita»
Ver Cartel

Transcripción da «POG. Axuda, colabora, milita» en 00/00/1978


1978-00-00
«POG. Día da nacion galega»
Ver Cartel

Transcripción da «POG. Día da nacion galega» en 00/00/1978


1978-00-00
«Por uns medios de comuniación Galegos»
Ver Cartel

Transcripción da «Por uns medios de comuniación Galegos» en 00/00/1978


1978-01-07
«Levantemos nuestro futuro participando hoy»
Ver Cartel

Transcripción da «Levantemos nuestro futuro participando hoy» en 07/01/1978


1978-05-00
«Ven con nosostros a cambiar la vida»
Ver Cartel.

Transcripción da «Ven con nosostros a cambiar la vida» en 00/05/1978


1978-07-00
«Festas de San Cosme»
Ver Cartel

Transcripción da «Festas de San Cosme» en 00/07/1978


1979-00-00
«Fiesta del PCE»
Ver Cartel

Transcripción da «Fiesta del PCE» en 00/00/1979


1979-00-00
«Para acabar de una vez con el franquismo»
Ver Cartel

Transcripción da «Para acabar de una vez con el franquismo» en 00/00/1979

Propaganda electoral da Candidatura Unitaria de Izquierda Republicana. O recordo negativo da Segunda República foi unha das bases do relato da ditadura para a súa permanencia. Despois de morto o ditador e considerada inevitable pola maioría da sociedade a chegada da democracia, adiviñábase o recordo do anterior período democrático. Os berros de "Mañana, España, será republicana" caracterizaban as primeiras mobilizacións destes anos. A lembranza do feito naqueles primeiros anos determinou a construción da nova democracia e caracterizou o seu percorrido coa aplicación dunha ‘amnesia’ voluntaria, sobre o medo de repetir a parte máis negativa daquel pasado. As organizacións hexemónicas no espectro do centroesquerda e da esquerda, o PSOE e o PCE, aceptaron o modelo monárquico.


1979-00-00
«Contra el fascismo, por la República»
Ver Cartel

Transcripción da «Contra el fascismo, por la República» en 00/00/1979


1979-00-00
«Contra el fascismo, por la República»
Ver Cartel

Transcripción da «Contra el fascismo, por la República» en 00/00/1979


1979-00-00
«La juventud contra el fascismo y el imperialismo. Por el socialismo»
Ver Cartel

Transcripción da «La juventud contra el fascismo y el imperialismo. Por el socialismo» en 00/00/1979


1979-00-00
«Festival de música y folcrole popular»
Ver Cartel

Transcripción da «Festival de música y folcrole popular» en 00/00/1979


1979-00-00
«Entra en el Ayuntamiento»
Ver Cartel.

Transcripción da «Entra en el Ayuntamiento» en 00/00/1979


1979-00-00
Cartaz ORT
Ver Cartel.

Transcripción da Cartaz ORT en 00/00/1979


1979-00-00
«Estrénate con el Peté»
Ver Cartel.

Transcripción da «Estrénate con el Peté» en 00/00/1979


1979-00-00
Aniversario FE de las JONS
Ver Cartel

Transcripción da Aniversario FE de las JONS en 00/00/1979


1979-00-00
«II Congreso Nacional»
Ver Cartel

Transcripción da «II Congreso Nacional» en 00/00/1979


1979-00-00
«Trabajador: eres libre. Afíliate»
Ver Cartel

Transcripción da «Trabajador: eres libre. Afíliate» en 00/00/1979


1979-00-00
«Por un gobierno de izquierda...»
Ver Cartel

Transcripción da «Por un gobierno de izquierda...» en 00/00/1979


1979-00-00
«La fuerza comunista»
Ver Cartel

Transcripción da «La fuerza comunista» en 00/00/1979


1979-00-00
«Que la crisis la pague el capital»
Ver Cartel

Transcripción da «Que la crisis la pague el capital» en 00/00/1979


1979-00-00
Congreso Juventudes Socialistas
Ver Cartel

Transcripción da Congreso Juventudes Socialistas en 00/00/1979


1979-00-00
«Galicia Correos»
Ver Cartel

Transcripción da «Galicia Correos» en 00/00/1979


1979-00-00
«Ó axuntamento»
Ver Cartel

Transcripción da «Ó axuntamento» en 00/00/1979


1979-00-00
«Por unhos axuntamentos democraticos»
Ver Cartel

Transcripción da «Por unhos axuntamentos democraticos» en 00/00/1979


1979-00-00
«Entra no Axuntamento. Vota PCG»
Ver Cartel.

Transcripción da «Entra no Axuntamento. Vota PCG» en 00/00/1979

Propaganda electoral do Partido Comunista Galego para as eleccións municipais. A mensaxe pretende centrarse en chamar a atención sobre as infraestruturas municipais, nivel administrativo que precisaba nestes anos un reforzamento da súa actuación respecto do Estado central. As primeiras eleccións municipais representaron a designación dos representantes máis achegados á sociedade e, de feito, no marco do camiño do proceso de transición foron as últimas en ser realizadas. A estrutura territorial do poder mudou: partindo do paradigma da xestión ‘delegada’ do poder central, a autonomía dos poderes locais incrementouse coa elección dos seus representantes.


1979-00-00
«Mitin da Candidatura Unitaria de Izquierda Republicana»
Ver Cartel.

Transcripción da «Mitin da Candidatura Unitaria de Izquierda Republicana» en 00/00/1979


1979-00-00
«Pola Republica»
Ver Cartel.

Transcripción da «Pola Republica» en 00/00/1979


1979-00-00
«25 de xullo dia da patria galega»
Ver Cartel

Transcripción da «25 de xullo dia da patria galega» en 00/00/1979


1979-00-00
«Xornada Anti-nuclear galega»
Ver Cartel.

Transcripción da «Xornada Anti-nuclear galega» en 00/00/1979


1979-00-00
«25 de xulio. Dia da patria galega. UG»
Ver Cartel

Transcripción da «25 de xulio. Dia da patria galega. UG» en 00/00/1979


1979-00-00
«Contra a autonomía colonial»
Ver Cartel.

Transcripción da «Contra a autonomía colonial» en 00/00/1979


1979-00-00
«Por uns axuntamentos nosos. Vota Bloque»
Ver Cartel

Transcripción da «Por uns axuntamentos nosos. Vota Bloque» en 00/00/1979


1979-00-00
«Autodeterminación da nación galega»
Ver Cartel

Transcripción da «Autodeterminación da nación galega» en 00/00/1979


1979-00-00
IV plenario nacional da ANPG
Ver Cartel

Transcripción da IV plenario nacional da ANPG en 00/00/1979


1979-00-00
ANPG. 1979
Ver Cartel

Transcripción da ANPG. 1979 en 00/00/1979


1979-06-03
«Xornada antinuclear galega»
Ver Cartel

Transcripción da «Xornada antinuclear galega» en 03/06/1979

Convocatoria dunha xornada de movilización en contra de enerxía nuclear por parte da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, empregando a referencia da data de “3 de San Xoán” no canto de “3 de xuño”. A campaña contra a enerxía nuclear e os vertidos radioactivos nas costas galegas foi unha das bandeiras do activismo ecoloxista na España da transición, vencellándose así ás correntes ambientalistas occidentais. A movilización ecoloxista no espazo galego atopou cifras de manifestantes de grande impacto, desprazados a localidades que, pola súa propia ubicación non era doado observalo. Para todos aquelos territorios significaba en moitas ocasións asumir a modernidade das protestas, entender que non se atopaban afastados doutros entornos, nomeadamente urbáns, de maior protagonismo político. Outras loitas notables foron as campañas realizadas contra os vertidos na Foxa Atlántica, os encoros, a contaminación da industria da celulosa ou do aluminio, todas elas con localizacións ben sinaladas no territorio galego.


1980-00-00
«Luchamos por nuestro puesto de trabajo»
Ver Cartel

Transcripción da «Luchamos por nuestro puesto de trabajo» en 00/00/1980


1980-00-00
«No a la privatización de los puertos»
Ver Cartel

Transcripción da «No a la privatización de los puertos» en 00/00/1980


1980-00-00
«Nosotros ya estamos cambiando la vida»
Ver Cartel

Transcripción da «Nosotros ya estamos cambiando la vida» en 00/00/1980


1980-00-00
«Contra o decreto do bilinguismo»
Ver Cartel.

Transcripción da «Contra o decreto do bilinguismo» en 00/00/1980


1980-00-00
«As raices na terra»
Ver Cartel

Transcripción da «As raices na terra» en 00/00/1980


1980-00-00
«17 de maio: dia das letras galegas»
Ver Cartel

Transcripción da «17 de maio: dia das letras galegas» en 00/00/1980


1980-00-00
«Unidade dos traballadores galegos contra os monopolios e o imperialismo»
Ver Cartel

Transcripción da «Unidade dos traballadores galegos contra os monopolios e o imperialismo» en 00/00/1980


1980-00-00
25 de xullo. BNPG
Ver Cartel

Transcripción da 25 de xullo. BNPG en 00/00/1980


1980-00-00
«III Maratón Popular da Coruña»
Ver Cartel

Transcripción da «III Maratón Popular da Coruña» en 00/00/1980

Cartel da Asociación de Veciños das Atochas-Monte Alto “Torre de Hércules” da Coruña no que se anuncia o III Maratón Popular da Coruña. As asociacións levaban presentes en España dende a Lei xeral de asociacións do ano 1964, se ben se atopaban moi sometidas a un ríxido control franquista. Naqueles anos setenta foron escolas de cidadanía e de formación de hábitos de convivencia e tolerancia, así como viveiros de organización colectiva e participación na ‘ágora’ pública. No ámbito urbano, a principal demanda foi a de infraestruturas civís para os novos barrios de aluvión que recollían a emigración rural dos sesenta e setenta. O contacto estreito co seu contorno levou a desenvolver todo tipo de actividades cívicas e participativas, que a Administración local tiña desatendidas.


1981-00-00
«Fascismo no, OTAN no»
Ver Cartel.

Transcripción da «Fascismo no, OTAN no» en 00/00/1981


1981-00-00
«Cadea perpetua pra os golpistas»
Ver Cartel.

Transcripción da «Cadea perpetua pra os golpistas» en 00/00/1981

Cartel do Movemento Comunista de Galicia no que se pide o encarceramento a perpetuidade dos autores do intento de golpe de Estado do 23 de febreiro de 1981. O asalto ás Cortes e o movemento nos cuarteis de toda España entre o 23 e o 24 de febreiro, datas en que se producía o relevo de Adolfo Suárez na Presidencia do Goberno por Calvo Sotelo, foi sen dúbida o momento máis crítico daqueles primeiros anos. De resultas diso consolidouse a monarquía constitucional en España e nomeadamente a figura do rei Xoán Carlos I. Como a todos os territorios do Estado, tamén afectou a Galicia, pois entre as coñecidas listaxes negras dos implicados no golpe aparecían sobranceiras figuras da política e da cultura galegas, como María Xosé Queizán, Xosé Manuel Beiras, Pilar García Negro, Isaac Díaz Pardo, Xerardo Estévez ou Manuel Rivas, por citar só algúns, pero foron moitos máis.


1981-00-00
«La Coruña: capital de Galicia»
Ver Cartel.

Transcripción da «La Coruña: capital de Galicia» en 00/00/1981


1981-00-00
«50 aniversario. Somos galegos»
Ver Cartel

Transcripción da «50 aniversario. Somos galegos» en 00/00/1981


1981-00-00
«Vota USG-PSOE(h)»
Ver Cartel

Transcripción da «Vota USG-PSOE(h)» en 00/00/1981

Cartel de propaganda electoral da candidatura USG-PSOE(H) para as eleccións autonómicas de 1981, co lema "Galicia: sabemos que ti podes ser outra cousa". O debate entre os sectores políticos do exilio, vencellados á legalidade da II República, e os socialistas procedentes do interior deu lugar a unha primeira escisión entre o PSOE (‘renovado’) e o PSOE (Histórico) de Llopis. Da reunificación baixo as súas siglas, levada adiante fundamentalmente en 1978, o resultado foi o triunfo do PSOE de Felipe González, que acadou implantación territorial, co favor das elites que estaban a acometer o proceso de transición e co apoio da maioría de organizacións socialdemócratas occidentais. O PSOE (H), de forte implantación nestes primeiros anos nalgunhas localidades galegas, foi o exemplo dun pasado que precisaba ser adaptado aos novos tempos.


1981-00-00
Cartaz electoral IDC
Ver Cartel

Transcripción da Cartaz electoral IDC en 00/00/1981

Cartel dos Independientes en Defensa de la Capitalidad de La Coruña. Unha das cuestións que había que resolver durante o proceso autonomista foi o da capitalidade, que xa fora motivo de polémica na redacción do Estatuto de 1936. A cidade da Coruña historicamente funcionara como sede administrativa central de Galicia e cordón umbilical con Madrid dende os inicios do Estado Liberal no primeiro terzo do século XIX. Mesmo se reforzou esta consideración ao converterse ‘de facto’ en sede do Estado durante a ditadura, nas estadías estivais de Francisco Franco e a súa familia no Pazo de Meirás. Vigo, o maior centro económico e demográfico, reclamaba a súa idoneidade. A elección da capitalidade en Santiago de Compostela provocou o reforzamento de posturas localistas, que marcaron o desenvolvemento da identidade galega durante anos.


1981-00-00
«Pola libertade de expresión. Manifestación»
Ver Cartel.

Transcripción da «Pola libertade de expresión. Manifestación» en 00/00/1981


1981-00-00
«POG. Este non»
Ver Cartel.

Transcripción da «POG. Este non» en 00/00/1981


1982-00-00
«Por el cambio. Vota PSOE»
Ver Cartel.

Transcripción da «Por el cambio. Vota PSOE» en 00/00/1982


1982-00-00
«Vota antifascista, antiimperialista, republicano»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota antifascista, antiimperialista, republicano» en 00/00/1982


1982-00-00
«Vota PSOE»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota PSOE» en 00/00/1982

Cartel de propaganda do Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para as eleccións de 1982. Unha imaxe de paz e de abundancia anuncia a vontade deste partido, que apostaba por unha mensaxe positiva de continuidade da ilusión de cimentar a democracia. O PSOE, desligado xa da súa tradición histórica marxista e republicana, aspiraba a converterse no novo partido de Estado. Novas xeracións, novas ideas, novos líderes de opinión. Isto víase completado coa súa vocación europeísta, vencellado como estaba ás novas tendencias da socialdemocracia encarnada polo Partido Socialdemócrata alemán e a nova Internacional Socialista.


1982-00-00
«Vota PSOE»
Ver Cartel.

Transcripción da «Vota PSOE» en 00/00/1982


1982-00-00
«Asegura el progreso»
Ver Cartel

Transcripción da «Asegura el progreso» en 00/00/1982


1982-00-00
«Mitin do PCG. Vota PCG»
Ver Cartel.

Transcripción da «Mitin do PCG. Vota PCG» en 00/00/1982


1982-00-00
«Sabemos o que queremos. Votamos Bloque-PSG»
Ver Cartel

Transcripción da «Sabemos o que queremos. Votamos Bloque-PSG» en 00/00/1982


1982-00-00
«Votamos Bloque-PSG. Os nosos»
Ver Cartel

Transcripción da «Votamos Bloque-PSG. Os nosos» en 00/00/1982


1982-05-00
«III Congreso da UMG»
Ver Cartel

Transcripción da «III Congreso da UMG» en 00/05/1982


1983-00-00
«¿Cual es tu sueño, tu mejor sueño?»
Ver Cartel

Transcripción da «¿Cual es tu sueño, tu mejor sueño?» en 00/00/1983


1983-00-00
«Karl Marx»
Ver Cartel

Transcripción da «Karl Marx» en 00/00/1983


1983-00-00
«No Concello de Vigo para avanzar»
Ver Tríptico.

Transcripción da «No Concello de Vigo para avanzar» en 00/00/1983

Panfleto que explica as propostas da coalición Bloque Nacionalista Galego para as eleccións municipais de 1983 en Vigo. O nacemento do BNG en setembro de 1982, en principio constituido por iniciativa das forzas nacionalistas de esquerdas da UPG, a ANPG, o Colectivo Socialista e diversos independentes e colectivos, demostrou dende 1989 ser a iniciativa máis exitosa no ámbito do nacionalismo. Aínda que sufriría novas escisións e enfrontamentos, o BNG obtivo maior representación municipal, autonómica estatal e europea, presentándose a si meso como a única alternativa política que realmente velaba polos intereses do país.


1984-00-00
«Frente a autonomía, autodeterminacion»
Ver Cartel

Transcripción da «Frente a autonomía, autodeterminacion» en 00/00/1984


1985-00-00
Cartaz do MCG contra a OTAN
Ver Cartel

Transcripción da Cartaz do MCG contra a OTAN en 00/00/1985


1986-00-00
«La República es futuro»
Ver Cartel

Transcripción da «La República es futuro» en 00/00/1986


1986-00-00
«La República es futuro. Vota UPR»
Ver Cartel.

Transcripción da «La República es futuro. Vota UPR» en 00/00/1986


1986-00-00
«Con Manuel Fraga para salir adelante»
Ver Cartel

Transcripción da «Con Manuel Fraga para salir adelante» en 00/00/1986


1986-00-00
Cartaz electoral de CP.
Ver Cartel.

Transcripción da Cartaz electoral de CP. en 00/00/1986


1986-00-00
«Somos unha nación. Na soberanía está a solución»
Ver Cartel.

Transcripción da «Somos unha nación. Na soberanía está a solución» en 00/00/1986


1986-03-00
«V Congreso UPG»
Ver Cartel

Transcripción da «V Congreso UPG» en 00/03/1986


1986-11-07
«Por la paz y el trabajo»
Ver Cartel

Transcripción da «Por la paz y el trabajo» en 07/11/1986


1987-00-00
«Setenta aniversario de la revolución bolchevique»
Ver Cartel

Transcripción da «Setenta aniversario de la revolución bolchevique» en 00/00/1987


1987-00-00
«Galiza en marcha»
Ver Cartel

Transcripción da «Galiza en marcha» en 00/00/1987


1991-00-00
«Combate el racismo»
Ver Cartel

Transcripción da «Combate el racismo» en 00/00/1991


1996-00-00
«El fascismo no pasará»
Ver Cartel

Transcripción da «El fascismo no pasará» en 00/00/1996


1998-00-00
Primeira Liña. 1º Congreso.
Ver Cartel

Transcripción da Primeira Liña. 1º Congreso. en 00/00/1998


1998-00-00
«Em marcha pola liberdade»
Ver Cartel

Transcripción da «Em marcha pola liberdade» en 00/00/1998


2000-00-00
«25 de xullo. Unida a esquerda Independentista»
Ver Cartel

Transcripción da «25 de xullo. Unida a esquerda Independentista» en 00/00/2000


2002-00-00
Nunca Máis
Ver Cartel

Transcripción da Nunca Máis en 00/00/2002


TERMOS CLAVE DO FONDO Persoas: Baena, José HumbertoFraga, ManuelBeiras, Xosé ManuelSuárez, AdolfoEtchevarría, CarlosValcarce, RamónFernández Ordóñez, FranciscoPais Ferrín, RamónGonzález Márquez, FelipeMeilán Gil, José LuísArribe, María DoloresSuárez González, AdolfoGonzález Laxe, FernandoLago Piñeiro, María ConcepciónPuy Muñoz, FranciscoNieto Figueroa, Antonio, “Leri”Rey, AmadorRajoy, MarianoMillán-Astray, JoséReagan, RonaldTrillo, Jose AntonioCaamaño Suárez, ManuelÁlvarez de Miranda, FernandoPrimo de Rivera, Jose AntonioVázquez, FranciscoSouto, ElviraVazquez, SabelaGuerreiro Carreiras, ÁngelBustabad, FranciscoCamuñas Solís, IgnacioVilla, MartínValiño, PilarLópez Suevos, RamónMerino Mejuto, DomingoSánchez-Bravo, José LuisGrimau, JuliánQuesada, XaimeGarcía Bodaño, SalvadorSánchez de León, EnriqueSomoza Pardo, María LuzMonteagudo, JoséAndrade, MarisaTierno Galván, EnriqueNiebla García, Daniel Juan Carlos I, Rey de EspañaAlabau, SariRomay Beccaria, Jose ManuelLópez, SiroCabanillas Alonso, PíoFerreiro, Celso Emilio Temáticas: acción políticaNovo futuro, novos partidosProcesos electoraisA fin da ditaduraUnha nova sociedade: do poder local ao pacifismonacionalismoEscola de democraciaA construción dun EstatutoecoloxíarepúblicafeminismofranquismoConstitución españolaAsociacións políticasmovementos sociaismovemento obreiroAcción sindicalrevoluciónmonarquíaabortoEstatuto de Autonomía de Galicia. 1981Amnistía

Series

1 entregas
Propaganda política na Transición
O final do franquismo, a Transición e a Autonomía son etapas decisivas da nosa historia recente. Con este especial, o Consello da Cultura Galega quere avanzar as primeiras mostras do Fondo Miguel Gutiérrez, unha importante colección documental que recolle a propaganda e publicidade políticas entre o final do franquismo ata a década dos 2000.

Escolmas

Unha nova sociedade: do poder local ao pacifismo
Tras uns primeiros anos de aprendizaxe a democracia botaba a andar. Aquel anhelado propósito despois de 1975 de crear un novo marco xurídico democrático para todos —a Constitución de 1978— confundiuse nalgúns casos co final dos seus esforzos.
A construción dun Estatuto
A cuestión territorial foi unha das pezas máis complicadas de abordar neste proceso. Os sectores conservadores e algunhas influencias europeas coincidían en que o proceso de recoñecemento das identidades particulares dos territorios que compoñían o Estado debía ser tratado con extrema cautela.
Novo futuro, novos partidos
Os partidos políticos canalizaron as vontades de cambio dentro do novo parlamentarismo democrático. O recordo mantido durante anos nas vellas agrupacións clandestinas foi substituído pola ilusión do futuro, con estruturas de xestión política e efectivos novos.
Escola de democracia
É coñecido de todos que tras a morte de Franco se iniciou o camiño da transición á democracia. Todo era posible. Dende a base. Pero, como cimentar un novo réxime que só tiña como recordo —e sobre todo en negativo— algo acontecido catro décadas antes? O mundo cambiara. A sociedade mudara.
A fin da ditadura
Coloquémonos nesta viaxe no tempo nun momento cando a democracia era un soño perdido convertido en pesadelo. Cando un sistema ditatorial levaba gobernando esta sociedade dende case catro décadas. Cando a forza se exercía con total impunidade. Cando a Administración se requiría polo favor, non pola obriga. Cando o concepto cidadanía non existía.

Warning: Unknown: 2 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0