vnto que zoa | Consello da Cultura Galega
A sección de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega procura a complicidade de todos e mostra unha selección dos nosos compositores. Cada músico que se presenta asóciase a un artista plástico galego. A unión non é azarosa. Xorde de sincronías históricas e de coincidencias nas sensibilidades estéticas, de afinidades persoais e de emotividades compartidas. Trátase, en definitiva, de que o noso disfrute sensitivo e intelectual sexa pleno.

Pascual Veiga

Nacionalismo musical galego

Rosendo Salvado

O benedictino compositor

Nico Casal

Nico Casal. Compositor

Xavier de Paz López-Nóvoa

O compromiso entre o clásico e o contemporáneo

Carlos López García-Picos

A composición galega dende o exilio arxentino

Margarita Viso Soto

Desenvolve actividade interpretativa como pianista sempre ao servizo de música galega.

Juan Durán

Premio da Cultura Galega 2013

Jesús Bal y Gay

Gran estudoso da música

Xan Viaño

Prometedora figura da nova xeración de compositores dos anos 80

Eligio Vila

Autor de obras de recoñecido prestixio en Europa e América

Reveriano Soutullo Otero

Un dos grandes creadores de zarzuela

Enrique X. Macías Alonso

Foi un modelo de creación para moitos coetáneos galegos

Paulino Pereiro

Compositor de música e de cámara, cun catálogo de máis de duascentas obras.

Fernando Alonso

Un compositor coruñés na procura da unión entre música culta e popular

Fernando Buide

Gañador do premio de composición AEOS-Fundación BBVA 2013

Andrés Gaos

Un creador de paisaxes musicais que se inspira nas melodías populares

Octavio Vázquez

Na súa música de cámara, Octavio Vázquez penetra decote nas rexións máis escuras da experiencia humana.

Manuel Quiroga

Unha das grandes figuras mundiais do violín de principios do século XX

Rogelio Groba

Ten máis de 500 obras catalogadas, con abundante música sinfónica, de cámara, coral ou para piano,

Marcial del Adalid Gurrea

O introdutor máis importante do romantismo musical en España