20 Encontros de Normalización Lingüística

Proposta da CTNL sobre a comarcalización de servizos lingüísticos
Proposta da CTNL sobre a comarcalización de servizos lingüísticos
Técnicas e criterios para Avaliación do labor dun servizo de normalización lingüística / servizo lingüístico
Técnicas e criterios para Avaliación do labor dun servizo de normalización lingüística / servizo lingüístico
Perspectivas das linguas minorizadas nas institucións da Unión Europea
Perspectivas das linguas minorizadas nas institucións da Unión Europea
Políticas lingüísticas e planificación en Galicia. Presentación do IPLN
Políticas lingüísticas e planificación en Galicia. Presentación do IPLN
O Galego estremeiro. Situación sociolingüística
O Galego estremeiro. Situación sociolingüística
A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística
A lingua galega no medio urbano, unha visión desde a macrosociolingüística
O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega: perspectivas para súa execución
O Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega: perspectivas para súa execución
A promoción da lingua galega no exterior: análise e propostas
A promoción da lingua galega no exterior: análise e propostas
O modelo lingüístico do sistema educativo galego
O modelo lingüístico do sistema educativo galego
Análise da acción de política lingüística desde o Goberno galego nos últimos catro anos e propostas para a vindeira lexislatura
Análise da acción de política lingüística desde o Goberno galego nos últimos catro anos e propostas para a vindeira lexislatura
A acción colectiva pola lingua
A acción colectiva pola lingua
O galego na Administración de Xustiza
O galego na Administración de Xustiza
Mocidade, linguas e redes sociais
Mocidade, linguas e redes sociais
Lingua e sociedade en Galicia: 1983-2013
Lingua e sociedade en Galicia: 1983-2013
O plurilingüismo no Estado español
O plurilingüismo no Estado español
Campañas en busca de afecto: o que a publicidade e as RRPP poden facer polo galego
Campañas en busca de afecto: o que a publicidade e as RRPP poden facer polo galego
O comportamento lingüístico da mocidade
O comportamento lingüístico da mocidade
Da saúde da lingua á lingua na sanidade
Da saúde da lingua á lingua na sanidade
O deporte galego fala galego
O deporte galego fala galego
Mensaxe colectiva