Dos gabinetes de ciencias dos institutos históricos aos clubs de ciencia e o STEMbach

Xornada

Dos gabinetes de ciencias dos institutos históricos aos clubs de ciencia e o STEMbach

Mércores, 11 de marzo de 2020
Santiago de Compostela
Xornada

Dos gabinetes de ciencias dos institutos históricos aos clubs de ciencia e o STEMbach

Mércores, 11 de marzo de 2020 Santiago de Compostela
A mediados do século XIX créanse os institutos de ensino secundario e dótanse de laboratorios de química e gabinetes de física e historia natural, un fito que permitiu implementar un ensino máis experimental nas aulas. Planetarios, espectroscopios, modelos anatómicos ou cristalográficos son exemplos da dotación de instrumentación e material pedagóxico. É importante subliñar a sinerxía entre os gabinetes e a biblioteca, cos seus tratados de física, compendios de matemáticas ou enciclopedias.
Existen en Galicia seis institutos históricos que, en conxunto, contan cun importante patrimonio arquitectónico, bibliográfico e científico que cómpre preservar e tamén dar a coñecer.

Aínda que na actualidade contamos con máis de douscentos institutos, que cobren todo o territorio, segue a ser necesario darlle pulo ás vocacións STEM (Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría e Matemáticas), especialmente entre as rapazas. É nos anos de instituto cando as e os adolescentes toman as decisións importantes respecto das súas vocacións. Os clubs de ciencia proporcionan un escenario propicio para a investigación, a análise, o traballo colaborativo ou a implementación de solucións tecnolóxicas. O STEMbach crea nas ensinanzas postobrigatorias unha canle directa coa universidade, posibilitando o desenvolvemento, individual ou en equipo, de traballos de investigación que facilitan a transición do instituto aos estudos superiores.

Dende o CCG queremos visibilizar nesta actividade, mediante experimentos e a exposición de traballos de investigación, o funcionamento dos clubs de ciencia e o STEMbach, salientando a implicación do corpo docente e a motivación do alumnado. Remataremos a xornada cunha visita guiada ao laboratorio e biblioteca históricos do vello instituto compostelán, no IES Arcebispo Xelmírez I, para ver in situ algunhas das xoias do noso patrimonio pedagóxico.
Ficha técnica
Xornada.
Dos gabinetes de ciencias dos institutos históricos aos clubs de ciencia e o STEMbach
Data
Mércores, 11 de marzo de 2020
Lugar

Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar
Praza do Obradoiro, s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 957 202 / Fax: 981 957 205

Coordinación
Javier Méndez Zunzunegui
Colabora
IES Xelmírez I
Organiza
Consello da Cultura Galega
Sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade (CCG)

Imaxe da portada: Paulo Porta