Xornada
Gordofobia
22 de setembro de 2023
Santiago de Compostela